logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kolárovice

Zriadenie:
od roku 1788
Titul kostola:
sv. Mikuláša (1787).
Iné mená:
1007 Kolárovice: okres Bytča/Žilinský kraj (Trenčianska stolica)
1773 Kolarovecz, Kolarowec, 1786 Kolarowecz, 1808 Kolárovicz, Kolárowce, 1863 Kolárovic, 1873–1882 Kolarovic, 1888–1902 Kollárovic, 1907–1913 Kolaróc, 1920– Kolárovice
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Cirkev v Kolároviciach patrí k najstarším na strednom Považí. Podľa Kanonickej vizitácie nitrianskeho biskupa Františka Xavera Fuchsa zo dňa 10. sept. 1798 bol v Kolároviciach kostol už v r. 1112. Tento letopočet bol vyrytý do kameňa nad hlavným vchodom vtedajšieho kostola. Kanonická vizitácia opisuje umiestnenie i vzhľad kostola. Prvým písomne spomínaným kňazom pôsobiacim v Kolároviciach bol Conradus de Pulchro Prato - Konrád z Krásnej Lúky v r. 1312. Či už v tom čase tu bola farská budovu, nedá sa dokázať. V Historii Domus v Bytči sa píše, že počas tatárskeho pustošenia bola aj bytčianska farnosť spravovaná z bezpečnejších Kolárovíc. Z toho by sa dalo usúdiť, že tu farská budova bola. Podľa matričných záznamov v Bytči sa dá usúdiť, že v 17. storočí Kolárovice nemali svojho farára, bohoslužby v Kolároviciach vykonávali kapláni z Veľkej Bytče. V r. 1706 až 1710 sa v bytčianskej matrike kolárovické mená nevyskytujú. Pravdepodobne mali v tom čase svojho vlastného kňaza. Dosvedčuje to aj záznam z kanonickej vizitácie z r. 1798, kde sa spomína, že v 8. roku 18. storočia posledným kňazom v Kolároviciach bol Ján Húdek. Po ňom bola správa kolárovickej farnosti zverená bytčianskemu farárovi pre nedostatok kňazov. Až 1. júna 1788 dostáva kolárovická farnosť zase svojho vlastného správcu fary Wolfganga Smetanu, kňaza rádu sv. Františka. V Kolároviciach účinkoval do 8. októbra 1792, kedy sa znovu vrátil do kláštora.
Pramene:
https://www.kolarovice.eu/farnost-1/historia/ [1.7.2021]

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1312 sp. - - - - Konrád z Krásnej Lúky kňaz
1708 sp. - - - - Hudek, Ján farár
1788 jún 1. 1792 okt. 8. Smetana, Wolfgang, OFM farár
1792 - - 1804 sept. 4. Komlósy, Josephus farár
1804 - - 1806 mar. 31. Boháth, Stephanus farár
1806 apr. - 1806 máj - Dobray, Joannes excurrendo z Petrovíc
1806 máj 10. +1850 febr. 7. Harant, Ján farár
1850 febr. - 1850 apr. - Holáni, Alojz administrátor kaplán vo Veľkom Rovnom
1850 apr. 19. +1872 dec. 22. Tvrdý, Andrej farár
1872 - - 1873 - - Lemeš, Štefan administrátor
1873 - - 1874 - - Stráňavský, Jozef (1840-1918) excurendo farár z Veľkého Rovného
1874 - - +1899 sept. 16. Treskoň, Štefan farár
1899 - - 1900 jan. - Schmidt, Gejza administrátor
1900 jan. 12. +1933 máj 15. Tvrdý, Eduard farár
1933 máj 15. 1936 apr. 1. Kosmály, Ignác administrátor, farár
1936 apríl 1. 1959 okt. 15. Polčin, Jozef správca farnosti 1942 dištr. sekret. bytč., 1952 dekan dištr. Bytča
1959 okt. 15. 2001 - - Šujak, Cyril správca farnosti 1980 honor. dekan
2001 - - +2003 júl 22. Duník, Stanislav správca farnosti