logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kokošovce

Zriadenie:
1814
Titul kostola:
Narod. sv. Jána Krst. (1814).
Iné mená:
1002 Kokošovce: okres Prešov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Kakasfalva, Kakassowcze, 1786 Kakaschfalwa, Kakassowce, 1808 Kakasfalva, Kokossowce, Kohutowce, Kohautowce, 1863–1902 Kakasfalu, 1907–1913 Delnekakasfalva, 1920 Kakašovce, 1927– Kokošovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dulova Ves (430), k. sv. Michala A. (1819), 2. Zlatá Baňa (540), k. P. M. Sedemb. (1975), 3. Abranovce (180), 4. Dúbrava (30), 5. Lešíček (150), 6. Žehňa (150).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Bartolomej(Kokošovce,1332) kňaz
1814 - - 1830 - - Tarovský, Ján farár
1830 aug. 29. 1836 - - Kollárčik, Štefan farár
1830 sept. 3. 21.5.1832 - - Bartay, Ján administrátor
1832 jún 15. 1836-1843 - - Jergencz, František administrátor
1833* - - 1835* - - Adamy, Guido, OFM administrátor
1834 - - 1846 - - Jarabin, Martin farár
1846 - - 1851 - - Krasznyánszky, Andrej farár
1851 - - 1857 - - Angyal, Juraj farár
1857 - - 1858 - - Vaxmann, Jozef administrátor
1858 - - 1888 - - Stetz, Ján farár
1886 po - 1886 po - Weiszer, Karol administrátor
1888 - - - - - Liber, Ján administrátor-farár
1918 - - 1925 - - Pernyik, Andrej administrátor
1925 jan. 1. 1957 - - Kenedich, Jozef administrátor
1957 - - 1971 - - Kolesár, Július správca farnosti
1971 - - 1972 - - Majcher, Anton správca farnosti
1973 - - - - - Marcin, František správca farnosti
1986 - - 1992 - - Rendeš Juraj administrátor
1992 - - - - - Revák, Imrich farár