logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Klátova Nová Ves

Zriadenie:
17. st.
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Klátova Nová Ves: okres Partizánske/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
po 1900 pričl. o. Sádok; 1976 pričl. o. Janova Ves; 1976–1990 pričl. o. Turčianky.
1773 Tőkes-Uj-Falu, Neu-Dorff, Klatowa Nowejsa, 1786 Tőkesch-Ujfalu, Klatowa Nowejsza, Neudorf, 1808 Tőkes-Újfalu, Klátowá Nowejsa, 1863–1913 Tőkésújfalu, 1920 Klátova Nová Ves, Klatnovejsa, 1927– Klátova Nová Ves
---------------
Sádok: 1773 Csissicz, Csizicz, Sadock, 1786 Cschischicz, Szadok, 1808 Szádok, Csizicz, Csizviz, Sádok, 1863 Csizsic, Szádok, 1873 Szádek, 1877–1900 Szádok
Janova Ves: 1773 Janofalva, Janosfalva, Hanzdorff, Janowejsa, 1786 Janofalwa, Janowá Wes, 1808 Janófalva, Janowejsa, Janowá Wes, 1863–1907 Janófalu, 1913 Jánosújfalu, 1920 Janova Nová Ves, Janovejsa, 1927–1976 Janova Ves
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Sádok, k. P. M. Národ. (1152), 2. Janova Ves (440), kap. sv. Alojza (1800).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(1332,Klátova Nová Ves) kňaz
1676 máj 15. 1679 nov. 10. Szomolányi, Juraj (Šúrovce) farár
1680 apr. 5. 1680 - - Poka, Štefan Alojz farár
1680 - - 1788 - - filiálka farnosti Veľký Klíž
1788 - - 1792 - - Szmetanovics, Stephanus farár
1792 mar. 30. +1831 nov. 25. Cservenyánszky, Franciscus farár
1831 - - +1862 mar. 4. Štetina, Anton farár
1862 mar. 4. 1862 júl 11 Sečanský, Ján administrátor
1862 júl 11 1894 sept. 21. Machaj, František farár
1894 - - 1896 - - Mihályfi, Ján administrátor
1896 - - 1910 - - Dudaj, Ján farár
1910 - - 1910 - - Marsina Andrej, Mons. správca farnosti
1910 - - 1918 - - Quapil, Teodor farár
1919 - - 1921 - - Balažovič, Michal (1885-po r. 1922) farár
1921 - - +1948 dec. 6. Rus, Alexander farár
1948 - - 1951 - - Spevár, František správca farnosti
1951 apr. - 1952 - - Bohušík, Ján administrátor
1952 - - 1973 - - Vrablec Jozef, ThDr. správca farnosti 1955-73 okr. dekan, cirkev. sudca, advokát, 1968 doc. past. teol., 1970 prof.
1973 - - +1981 febr. 20. Kováč Pavol, ThDr. správca farnosti 1975 č. dekan
1981 - - 1994 - - Beňuška Justín, Mons. farár r. 1990 titul pápežský kaplán