logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kľačno

Zriadenie:
starodávna
Titul kostola:
Kostol sv. Mikuláša biskupa
Iné mená:
Kľačno: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773, 1863–1882 Gajdell, 1786, 1808, 1888–1907, 1927–1948 Gajdel, 1913 Nyitrafő, 1920 Gajdeľ, 1948– Kľačno
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť je starodávna. Najprv patrila k hradnej fare bojnickej. Pravdepodobne spolu s kolonizáciou bola založená v 14. st. farnosť . R. 1437 sa uvádza vo výkaze desiatkov bývalých filiálok bojnickej farnosti pod menom Gajdellehota. V Pazmáňovom katalógu je uvedená. Za panstva Thurzovcov bola prevedená na evanjelickú vieru. R. 1660 Františka Khuen Pálffy vypovedala kazateľa Greschnera a zaviedla katolícke vyznanie. Prvý misionár bol jezuita Suttermann. Postupne sa všetci stali katolíkmi. Žiadna zmena sa potom už nestala.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1464 sp. - - - - Martinus plebanus de Gaidelhota farár
1559 sp. - - - - Michal (Kľačno, 1559) farár
1560 sp. - - - - Melichar (Kľačno, 1560) farár
1560 sp. - - - - Melichar (Kľačno, 1560) farár
1660 - - 1661 - - Suttermann Matej SJ farár
1661 sp. - - - - Petriczovitz farár
1665 apr. 20. 1668 - - Saupius, Martin Anton farár
1668 júl 13. 1671 - - Thun, vel Schun Andreas. farár
1671 - - 1673 - - Zobel, alias Zobelius Mathias. farár
1673 febr. 17. 1680 - - Martinides, Ján farár
1680 febr. 28. 1680 apr. 24. Molitor, Konrád farár
1680 máj 18. 1686 - - Hieronymi, Juraj farár
1686 dec. 131 1691 máj 21. Mitis, Juraj Ján farár
1691 - - 1700 - - Krupicz, Matej farár
1700 máj 26. 1707 - - Koch, Ján Krištof farár
1707 máj 12. 1712 - - Zlinszky Joannes, Ignatius. farár
1713 - - 1714 - - Gulden, Andrej excurrendo z Tužiny
1714 - - 1731 - - Dubňanský, Matej farár
1731 máj 8. 1762 - - Gramantik, Matej farár
1762 nov. 26. 1773 - - Krajčovič, Ján farár
1773 mar. 25. 1817 - - Krausz, Ján farár
1817 - - 1817 - - Filkorn Ignác administrátor
1817 - - 1828 - - Komora, Alexej farár po r. 1828 farnosť spravujú administrátori
1828 - - 1831 - - Pongrác, Anton administrátor
1831 - - 1833 - - Polerecký, Jozef administrátor
1833 - - 1835 - - Schimo, Jozef administrátor
1835 - - 1847 - - Komora, Alexej farár má administrátorov: Tillesch, Steinhübl , Lopušný
1847 - - 1874 - - Lopušný, Ľudovít farár
1874 - - 1874 - - Slobodný Eugen administrátor
1874 - - 1908 - - Martinovich, Maxmilián farár
1908 - - 1908 - - Ficzel, Ignác farár
1908 - - 1908 - - Dvihally Vojtech farár
1908 - - 1911 - - Raitsits František farár
1911 - - 1918 - - Ficzel, Ignác farár
1918 - - 1919 - - Gašparík, Ferdinand farár
1919 - - 1946 - - Czeisel Ján farár
1946 - - 1949 - - Wagner, Adolf administrátor
1949 - - 1952 - - Hulla, Ján správca farnosti
1952 po - 1954 - - Valko, Jozef (1913-1993) správca farnosti
1954 - - 1958 - - Krajan, Milan správca farnosti
1959 - - 1961 - - Dubay, Dezider Anton, OFM správca farnosti
1961 - - 1962 - - Galbavý, Stanislav správca farnosti
1962 - - 1964 - - Šimunek, Anton správca farnosti
1965 - - 1973 - - Leitman, Anton (1912-1982) správca farnosti
1973 - - 1978 - - Táska, Štefan správca farnosti
1978 - - 1981 - - Príner Ladislav správca farnosti
1981 mar. - 1986 jún - Koryťák Igor excurrendo z Nitrianskeho Pravna
1986 - - 1990 - - excurrendo spravované z Tužiny