logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kís-Terenye(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Štefana, mučeníka
Iné mená:
Kís-Terenye.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1647 sp. - - - - Lesgar, Demeter farár
1668 jún 7. 1671 - - Csiky, Ján farár
1672 máj 6. 1677 - - Vidó Joannes. farár
1677 nov. 14. 1678 júl 30. Szlaskay, Vavrinec Leopold farár
1687 mar. 9. 1689 - - Pudmay, Matej Benjamín farár
1689 apr. - 1691 - - Drényi, Andrej farár
1704 júl 25. +1714 mar. 9. Raukay, Juraj Ján farár
1714 mar. 9. 1725 - - Hluhovics, Martin farár
1725 apr. 24. 1732 - - Homolkay, Andrej Peter farár
1732 mar. 26. 1738 - - Terczy, Juraj Jozef farár
1738 sept. 6. 1743 - - Liskay, Martin farár
1743 mar. 25. 1746 - - Pély, Ján Matúš farár
1746 nov. 19. 1748 - - Illyés, František farár
1748 mar. 13. 1751 - - Tóth, Juraj Anton farár
1751 - - +1751 feb. 4. Homolkay, Andrej Peter farár
1752 dec. 11. +1759 júl 2. Horváth, Matej farár
1759 júl 7. 1760 - - Škoda, Ján (Čereňany, -1767) farár
1766 máj 23. - - - Madarász, Jozef (Kisterenye, 1766) farár
1811 sp - 1812 sp - Hagymássy Martinus farár
1821 sp - 1825 sp - Grósz Antonius farár
1827 sp - 1830 sp - Lázár Stephanus farár
1831 sp - 1838 sp - Lőrinc, Jozef farár
1840 sp - 1853 sp - Klukovszky Andreas farár