logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kežmarok

Zriadenie:
1348
Titul kostola:
Kostol Pov. sv. Kríža (1498)
Iné mená:
1251 ako Villa Saxonum apud Ecclesiam Sancte Elisabeth, Villa Sancte Elisabeth, neskôr ako Kasmark (1269), Kaysmarch (1272), Kasmark, Kesmarkt (1294), Forum Caseorum (1329), Kasmiarek (1497/1650), 1773 Késmarkinum, Késmark, Käsmarkt, Kesmarek, 1786 Kaesmark, Kaisersmark, Kesmarkinum, Caesareoforum, 1808 Kesmark, Kesmarkinum, Caesareoforum, Késmárk, Kässmarkt, Kaisersmarkt, Kežmarek, 1863–1913 Kesmark, 1920 Kežmarok, 1927–1948 Kežmarok, Käsmark, 1948– Kežmarok.
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Malý Slavkov (500), k. sv. Michala A. (st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
Dejiny kostola siahajú do konca 13. storočia. Síce sa pôvodná podoba chrámu nezachovala, jej dnešná podoba pochádza z roku 1444. Mohutný opevnený múr, bohato zdobený interiér, gotické klenby a samozrejme nechýbajú ani plastiky od Majstra Pavla z Levoče. Okrem umeleckých diel sa tu nachádzajú aj náhrobky, krypta a údajne aj tajná chodba. Od roku 1998 sa kostol pýši titulom basilica minor, ktorý jej udelil svätý pápež Ján Pavol II.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1797 - - 1806 - - Planic, Karol farár
1806 - - 1847 - - Krebb Hyeronimus farár
1847 - - 1867 - - Michalík, Imrich farár
1868 - - 1869 - - Jaczko, Štefan farár
1869 - - 1873 - - Deutsch, Július farár
1873 - - 1884 - - Koštialik, Štefan farár
1885 - - 1891 - - Babula, Ladislav farár
1891 - - 1909 - - Laufik, František farár
1909 - - 1950 - - Janečko, Ján farár
1951 - - 1961 - - Záhora, Šimon (1911-1979) farár
1961 - - 1967 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv správca farnosti
1967 - - 1973 - - Lang, Ján správca farnosti
1973 - - 1989 - - Marek, Michal správca farnosti
1989 - - 1991 - - Maga, Ján správca farnosti