logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Karancskeszi(Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Michala, archanjela
Iné mená:
Karancskeszi.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1262 sp. - - - - Boht farár
1332 medzi 1337 - - - Ján (Karancskeszi, 1332) farár
1634 sp. - - - - Rimaszéchy Martinus. farár
1665 júl 18 1668 - - Csiky Stephanus et in Salgó-Tarján farár
1669 máj 21. - - - Véki Joannes. farár
1719 apr. 27. 1720 - - Losonczy, Daniel farár
1720 máj 7. 1722 aug. 23. Herényi, Ján farár
1722 aug. 23. 1725 - - Čelko, Ján Jozef farár
1725 apr. 8. 1754 apr. 11. Nyáray, František farár
1754 apr. 29. - - - Buday, František farár
1811 sp - 1812 sp - Pechovits Joannes farár
1822 sp - 1853 sp - Ridl Joannes Canon. farár