logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kamenín

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Nanebovstúpenia Pána
Iné mená:
Kamenín : okres Nové Zámky/Nitriansky kraj (Ostrihomská stolica)
1773, 1786 Keménd, 1808 Kéménd, Kamendín, 1863–1913, 1938–1945 Kéménd, 1920–1938, 1945–1948 Kamendín, Kéménd, 1948– Kamenín
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1295 - - - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Šalamún (Kamenín, 1332) kňaz
1630 sp. - - - - Bátorkeszy, Gašpar farár
1647 sp. - - - - Szögyényi, František (1700-1758) farár
1676 sp. - - - - Adami, Peter farár
1678 - - 1678 - - Andrašovič, Michal farár
1678 - - 1690 - - Boroš, Vavrinec farár
1690 jún 7. 1698 - - Kovács, Andrej (Kamenín, 1690) farár
1698 apr. 23. 1698 sept. - Némethy, Ján (Kamenica, 1703) licenciát
1698 - - 1731 - - Palkovič, František farár
1731 jan. 28. 1736 - - Rudinský, Pavol farár
1736 apr. 5. 1741 - - Pétsy Franciscus farár
1741 aug. 28. +1764 nov. 7. Kürthy, Pavol farár
1764 dec. 12. 1778 jún - Kálmány, Štefan farár
1778 jún - 1784 máj 22. Horváth, Anton (Endrefalva, 1776) farár
1784 - - +1790 jan. 7. Nagy, Štefan (Kamenín, -1790) farár
1790 jan. 29. 1790 aug. - Čáki, Ladislav farár
1790 aug. 21. 1806 - - Kováč, Andrej (Moča, -1818) farár
1806 máj 14. 1817 dec. 3. Skalický, Andrej farár
1817 dec. 3. 1820 okt. 17. Kulifaj, Štefan farár
1820 - - +1829 júl 17. Markovič, Karol (Kamenín, -1829) farár
1829 júl 28. +1832 aug. 27. Somogyi, František farár
1832 dec. 12. +1857 jún 21. Fába, Teodóz farár
1857 - - 1871 - - Crettier, František farár
1871 - - 1904 - - Morász, Anton farár
1904 - - 1921 - - Pelczer, Leopold farár
1921 - - 1938 - - Porubský, Gejza farár
1939 - - 1941 - - Megyer, Jozef interný administrátor
1941 - - 1977 - - Cséfalvay, Jozef administrátor, správca farnosti, farár od r. 1977 dištriktuálny dekan