logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Kamenec pod Vtáčnikom

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
Kamenec pod Vtáčnikom: okres Prievidza/Trenčiansky kraj (Tekovská stolica) 1955 zlúč. o. Dolný Kamenec a Horný Kamenec do o. Kamenec pod Vtáčnikom.
1955– Kamenec pod Vtáčnikom
--------------------
Dolný Kamenec: 1773 Alsó-Kamenecz, Unter-Kamenetz, Dolny Kamenecz, 1786 Alschó-Kamenicz, 1808 Alsó-Kemencze, Dolní Kameněc, Dolní Kamenice, 1863–1902 Alsókamenec, 1907–1913 Alsókemenec, 1920–1955 Dolný Kamenec
Horný Kamenec: 1773 Felső-Kamenecz, Ober-Kamenetz, Horný Kamenecz, 1786 Felschő-Kamenicz, 1808 Felső-Kemencze, Horní Kamenec, Horní Kamenice, 1863–1902 Felsőkamenec, 1907–1913 Felsőkemenec, 1920–1955 Horný Kamenec
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Banskobystrická
Stručné dejiny:
Farnosť (Horný Kamenec) je starobylá. Pozná ju Pazmáňov katalóg ako Kemenicz. R. 1725 boli od nej odlúčené filiálky Dolné Lelovce a Vieska a pridelené do nitr. diecézy. R. 1949 zase Zemianske Kostoľany, kde bola zriadená expozitúra. Za patronancie Kosztolányiovcov v polovici 17.st. sa stala evanjelickou. Na konci storočia bola katolícka. Za Rákoczyho éry prišli ev. farári. Po nich až doteraz je tu kat. farnosť.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1691 jún 16. 1691 júl 13. Jászay, Michal farár
1697 máj 8. 1704 - - Brezáni, Ján farár
1704 júl 18. 1705 dec. 23. Stankovič, Andrej farár
1705 dec. 23. 1707 máj 5. Lehotkay, Franciscus farár
1714 - - 1730 - - Domanický, Ján (?-1748) farár
1730 apr. 21. 1731 jan. 13. Drahoš, Štefan farár
1731 feb. 2. 1736 - - Rajecký, Ján Jozef farár
1738 júl 10. 1740 - - Palumbini, Matej Tobiáš farár
1741 jún 13. 1742 - - Szedelyi, Jozef farár
1742 dec. 2. +1757 sept. 25. Zabreczky Andreas. farár
1757 okt. 15. 1777 - - Erem, Michal farár
1778 - - 1790 - - Šestáky, Jozef farár
1790 - - 1807 - - Lassovszký, František farár
1807 - - 1831 - - Krommer, Ján farár
1831 - - 1852 - - Pažitný, Ján (Kamenec, -1852) farár
1852 - - 1852 - - Fleško, Eugen administrátor
1852 - - 1852 - - Ivichich, Karol farár
1852 - - 1860 - - Štanga Ján farár
1860 - - 1880 - - Mierka Karol farár
1880 - - 1892 - - Takáč, Koloman farár
1892 - - 1892 - - Bátor, Matej farár
1892 - - 1902 - - Uhliarik Ján farár
1903 - - 1903 - - Štrbáň, Ján správca farnosti
1903 - - +1944 jún 21. Záni Ján farár
1944 - - 1944 dec. 31. Brezina, Ján excurrendo z Bystričian
1944 - - 1944 - - Dobák, Martin farár nenastúpil
1945 jan. 1. 1976 - - Hrmo, Jozef administrátor, farár
1976 - - 1978 - - Kamenský, Ján (1938-2019) spravca farnosti
1978 - - 1988 - - Rozinaj Ján správca farnosti
1988 - - 1990 - - Hanák Jozef správca farnosti
1990 - - 1994 - - Hromada, Jozef (1923-1994) spravca farnosti
1994 - - 1994 - - Farkaš, Vladimír excurrendo z Partizánskeho
1994 - - 2001 - - Adam, Cyril farár
2001 - - 2002 - - Jakubec, Martin excurrendo zo Zemianskych Kostolian
2002 - - 2006 - - Židek, Pavol farár
2006 - - 2011 - - Hanák Jozef farár