logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jesenské

Titul kostola:
P. M. Navšt. (1903).
Iné mená:
899 Jesenské: okres Levice/Nitriansky kraj tekov. 1927 vyčl. z o. Beša, Iňa; 1938–1992 pričl. k o. Beša.
1927–1938, 1992– Jesenské
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Rimavské Janovce (1.400), k. Národ. sv. Jána Krst. (1280), 2. Širkovce (600), 3. Pavlovce (150), 4. Belín (200), kap. P. M. Sedemb. (1958).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Vavrinec(1332,Rimavské Janovce) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Michal(1332,Jesenské) kňaz
1811 sp - 1812 sp. - Fábry Franciscus farár
1821 sp - 1834 sp. - Halászy Andreas farár
1838 sp - 1840 sp. - Hodermarszky Josephus farár
1841 sp - 1844 sp. - Bartus Andreas farár
1853 sp - - - - Chikán Stephanus farár
1955 - - 1958 - - Hornický, Vendelín Andrej, OFM správca farnosti
1958 - - 1965 - - Bial, Ľudovít správca farnosti
1965 - - 1975 - - Páczer, Alexander správca farnosti
1975 - - 1977 - - Opálka, Štefan správca farnosti
1977 - - - - Majoroš, Gabriel správca farnosti