logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jenő (Maďarsko)

Zriadenie:
starobylá, obnovená r. 1700
Titul kostola:
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov
Iné mená:
Jenő, olim Telki.
Stručné dejiny:
Starobylá farnosť v Telki, bola obnovená v Jenő. Obidve obce sú teraz v Maďarsku.
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Petrus. farár
1708 - - 1718 - - Seiler Engelbertus, OSB farár
1719 - - 1724 - - Pősmann Joannes, OSB farár
1724 - - 1725 - - Bayermann Joannes farár
1726 - - 1728 - - Brinda Ignatius farár
1728 - - 1730 - - Sauer Joannes, Conradus farár
1730 - - 1733 - - Pelzl Simon, Josephus farár
1733 - - 1733 - - Rascher Joannes farár
1733 - - 1736 - - Littberger Francisous farár
1736 - - 1738 - - Reischer Franciscu farár
1738 - - 1741 - - Gleixner Leopoldus farár
1741 - - 1742 - - Föderspiel Andreas farár
1742 - - 1744 - - Steiner Joannes farár
1744 - - 1750 - - Jurkovics Franciscus, ultimus e Dioec. Vespr farár
1751 - - +1759 júl 10. Knechtl Sebastianus farár
1760 - - 1771 - - Schluderbach Ernestus farár
1771 - - 1780 - - Szunkavicz Aegydius farár
1780 - - +1795 sept. 26. Mayer Petrus farár
1797 - - 1814 feb. 12. Klesser Antonius farár
1814 - - +1821 dec. 17. Heim Georgius farár
1821 - - +184l apr. 27. Daigele Columhanus farár
1841 - - +1847 aug. 24. Pffeger Antonius, Admin farár
1847 - - 1863 - - Hofbauer Hieronymus farár
1863 aug. 31. 1867 aug. 1. Burger Rupertus farár
1867 - - +1878 máj 24. Rakusan Aloysius farár
1878 - - 1882 mar. 17. Beck Petrus, ultimus Scotorum farár
1882 mar. 17. - - - Pusztai (Pusztovnik) Mathias. farár