logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jelka

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Jelka: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1960 pričl. o. Nová Jelka.
1773 N[agy-Jóka] et Kis-Jóka, 1786 Kisch-Jóka, Nagy-Jóka, 1808 Kis-Jóka et Nagy-Jóka, 1863–1888 Kisjóka és Nagyjóka, 1892–1920, 1938–1945 Jóka, 1927–1938, 1945–1948 Jelka, Jóka, 1948– Jelka
---------------
Nová Jelka: 1773 Ujhel-Jóka, 1786 Ujhely-Jóka, 1808 Újhely-Jóka, 1863 Újhelyjoka, 1873, 1888–1920, 1938–1945 Újhelyjóka, 1877–1882 Jókaújhely, 1927–1938, 1945–1948 Nová Jelka, Újhely-Jóka, 1948–1960 Nová Jelka
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1473 sp. - - - - Imrich (Jelka, 1473) farár
1595 pred - +1559 - - Gömböcz, Fabián farár
1561 a 1562 - sp. - Vunyáni Blasius. farár
1574 sp. - - - - Sibolthi, Demeter farár
1673 jún 29. 1673 júl 22. Súri, Martin farár
1673 júl 22. 1677 jan. - Morinszky, František farár
1677 jan. - 1678 apr. - Illyés, Ondrej Jozef farár
1678 apr. - 1679 mar. - Balaša, Pavol farár
1679 okt. 18. 1679 dec. 24. Tardoskeddi, Štefan farár
1683 - - 1686 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
1686 - - 1693 - - Vlasics Nicolaus. farár
1693 dec. 29. 1694 - - Zindesák, alias Ürghe Joannes. farár
1694 jan. 4. 1696 - - Bognár, Ondrej farár
1696 mar. 28. 1698 máj - Károly, Ján František farár
1698 apr. 18. 1699 máj 7. Okoličáni, Imrich Ladislav farár
1699 - - 1702 júl - Révay, Ladislav farár
1720 - - 1720 sept. 18. Gyöngyössy, Juraj Vojtech farár
1720 - - 1732 - - Spravuje farár z Veľkých Úľan excurrendo
1732 máj 5. 1735 máj 19. Bankó, Štefan farár
1735 máj 24. 1747 - - Turányi Martinus. farár
1747 máj 11. +1756 mar. 19. Tóth, František (Jelka, 1756) farár
1756 apr. 14. 1771 - - Zsidó Paulus. farár
1771 okt. 3. 1784 apr. - Čenkey, Vojtech farár
1784 máj 4. +1799 jan. 16. Hubert, Štefan farár
1799 jún - 1802 júl 12. Szentmihályfalvay, Ignác farár
1802 sept. 10. 1803 jan. 1. Szabó, Ján (Veľké Úľany,-1819) farár
1803 okt. - 1806 mar. 12. Bojtoš, Jozef farár
1806 apr. - +1818 jún 29. Boroš, Štefan farár
1818 aug. 4. 1828 sept. 2. Gál, Ján farár
1828 okt. 9. 1845 - - Liftner, František farár
1845 okt. 26. 1869 nov. 29. Ježo, Michal farár
1870 jan. 20. 1914 - - Olgyay, Vojtech farár
1914 - - 1940 - - Gregorovic, Leopold farár 1934 prísediaci, 1939 kanonik
1940 - - 1979 - - Viola, Jozef správca farnosti 1943 dekan, 1951 okr. dekan
1980 - - 2009 - - Oravec, Silvester správca farnosti, farár