logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jasov

Titul kostola:
sv. Michala A. (1080)
Iné mená:
883 Jasov: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica) 1950 pričl. o. Jasovský Podzámok.
1773, 1863–1913, 1938–1945 Jászó, 1786 Jaszo, Jóosz, 1808 Jászó, Joss, Jooss, Jásow, 1920 Jasov, 1927–1938, 1945–1948 Jasov, Jászó, 1948– Jasov
Jasovský Podzámok: 1773 Piszendorff, 1786, 1873–1877 Pizendorf, 1808 Pizendorf, Pisendorf, 1882–1913, 1938–1945 Jászóváralja, 1920 Jasovské Podhradie, 1927–1938, 1945–1948 Jasovský Podzámok, Jászóváralja, 1948–1950 Jasovský Podzámok
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Počkaj (30).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Matej (1332,Jasov) kňaz
1811 sp - - - Meszessy Dominicus farár
1812 sp. - 1831 sp. - Pauer Franciscus farár
1832 sp. - 1834 sp. - Héber Augustinus farár
1838 sp. - 1844 sp. - Csoltkó Philippus farár
1853 sp - - - - Takó Georgius farár
1893 - - 1913 - - Fogelthon, Alojz, OPraem administrátor
1955 - - - - Lágyi Kornel správca farnosti