logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jarovnice

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
sv. Antona (1512)
Iné mená:
873 Jarovnice: okres Sabinov/Prešovský kraj (Šarišská stolica) 1970 pričl. o. Močidľany.
1773 Jernye, Jerne, Jerawnicze, 1786 Jernye, Jerawnica, 1808 Jernye, Jarownice, 1863–1913 Jernye, 1920 Jarovnice, Jaronivce, 1927– Jarovnice
Močidľany: 1773 Mocsollya, Mocsolya, Mocžidlany, 1786 Mocscholya, Mossoro [!], 1808 Mocsolya, Močidlany, 1863 Mocsollya, 1873–1902 Mocsolya, 1907–1913 Erdőmocsolya, 1920 Močidlany, Močoľany, 1927–1970 Močidľany
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Močidľany (časť Jarovníc), k. Pov. sv. Kríža (1670), 2 Daletice (200), k. sv. Mikuláša (1830).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Ján(Jarovnice,1332) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Jakub(Jarovnice,1332) kňaz
1701 - - 1718 - - Sztanyák, Adam farár
1718 - - 1723 - - Kolárczy, Ján farár
1723 - - 1728 - - Sigismundi, Martin farár
1746 - - 1750 - - Ujhely, Martin farár
1750 - - 1778 - - Scholtz, František farár
1778 - - 1801 - - Buday, Cyprián farár
1801 - - 1803 - - Janik, Anton farár
1803 apr. 24. 1822 - - Török, Ján (1776-1824) farár
1822 - - 1854 - - Marcéni, Ján farár
1822 - - 1822 po - Lukáč, Andrej administrátor
1854 - - 1881 - - Tomanóczy, Anton farár
1882 - - 1896 - - Szabó, Konštantín, OFM farár
1896 - - 1898 - - Szkárossy, Štefan administrátor
1898 - - 1900 - - Hanusovszky, Štefan administrátor
1900 - - 1912 - - Čupák, Rudolf administrátor
1911 - - +1924 - - Gallé, Marcel administrátor
1921 - - +1931 jún 18. Macejko, Július administrátor
1931 - - 1940 - - Jančáry, Vojtech administrátor, farár
1940 - - 1954 - - Sabol, Ľudovít farár
1954 - - 1959 - - Kmec, Vojtech farár
1959 - - +1971 okt. 26. Pál, Ján administrátor
1971 - - 1975 - - Štroncer, Andrej správca farnosti
1975 - - 1979 - - Zlatohlavý Anton správca farnosti
1980 - - 1990 - - Anderko, Imrich administrátor
1990 - - 1992 - - Gajdoš, Šebastián Jaroslav, OPraem administrátor
1993 - - 2000 - - Slovák, František farár