logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jánovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol P. M. Nar. (17. st.)
Iné mená:
Jánovce: okres Poprad/Prešovský kraj (Spišká stolica) 1964 pričl. o. Machalovce (po 1913 pričl. o. Čenčice).
1312 ako Villa Johannis, 1322 Janus, 1448 Janofaluwa,1773 Janocz, Hansdorff, Janowcze, 1786 Janócz, Hansdorf, 1808 Janócz, Johannsdorf, Janowce, 1863–1882 Janóc, 1888 Jánóc, 1892–1902 Szepesjánosfalu 1907–1913 Szepesjánosfalva, 1920 Jánovce, 1927–1973 Janovce, 1973– Jánovce.
---------------------
Machalovce: 1808 Machalfalva, Machelsdorf, Machalowce, 1863 Machalfalu, 1873–1902 Mahalfalu, 1907–1913 Mahálfalva, 1920–1964 Machalovce
Čenčice: 1808 Csenczicz, Zunkensdorf, Cženčice, 1863–1913 Csontfalu
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská
Stručné dejiny:
V roku 1322 prepošt Henrich daroval tunajší desiatok kláštoru na Skale útočišťa. Neskôr patrila Spišskej kapitule.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - František(Jánovce,1332) kňaz
1519 sp. - - - - Blažej (Jánovce, 1519) farár
1931 - - +1956 dec. 29. Papp, Eleuterius farár
1967 - - 1969 - - Hornický, Vendelín Andrej, OFM správca farnosti
1969 - - 1970 - - Kupčov, Štefan správca farnosti
1977 - - - - Schmidt, Ľudovít, SVD správca farnosti
1984 okt. 5 - - - Baldovský, Stanislav farský_administrátor