logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Janíkovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov
Iné mená:
Janíkovce: 1773 Emoke, Janikowitz, Janikowcze, 1786 Emoke, Janikowce, 1808 Nagy-Emoke, Welké Janikowce, 1863–1873 Nagyemöke, 1877–1913 Nagyemoke, 1920–1974 Velké Janíkovce [(1978, 1979– Janíkovce]
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Nitrany-Čechynce (1.130),k. sv. Jána Krst.(st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1684 - - 1685 - - Mika, František (1684) farár
1687 apr. 11, 1689 apr. - Lendvay, Juraj (Bratislava, -1717) farár
1689 apr. - 1691 - - Árokszállássy, Martin farár
1691 apr. 22. 1693 - - Kovács, Michal (Vrbovka, 1713) farár
1694 jún 2. 1700 - - Košťan, Andrej farár
1700 máj 9. +1708 jún - Divényi, František farár
1708 júl 6. 1709 - - Horváthovics, Michal Gabriel Pavol farár
1709 feb. 14. 1714 - - Lendvay, Peter farár
1714 máj 17. +1723 apr. 30. Gál, Adam farár
1723 jún 12. +1727 aug. 23. Paulecz, Martin farár
1727 sept. 29. 1741 - - Lehotay, Mikuláš farár
1741 máj 16. 1757 - - Rabček, Andrej farár
1757 sept. 20. 1758 jún 20. Kiš, Imrich farár
1758 jún 27. 1783 okt. - Beregh, Ján (1731 – 1786) farár
1783 okt. - 1785 - - Kaprinay, Šimon farár
1785 okt. - 1797 - - Ernyey, Gabriel farár
1797 apr. 20. 1797 jún - Kulifaj, Mikuláš farár
1797 jún 14. 1815 nov. 26. Lokcsánszky, Pavol farár
1815 - - +1856 mar. 13. Holnapy, Michal farár
1856 - - 1857 - - Ürge, Jozef Alexander farár
1857 - - 1864 - - Gunst, Jozef farár
1864 nov. 6. 1872 - - Szilágyi, Eugen farár
1872 mar. - 1894 - - Hegedüš, Gregor farár
1894 - - 1895 - - Horváth, Rudolf (1863-po r. 1920) administrátor
1895 - - 1913 - - Horváth, Rudolf (1863-po r. 1920) farár 1911 dekan
1913 - - 1914 - - Szili, Vincent administrátor
1914 - - 1920 - - Szili, Vincent farár
1922 - - 1934 - - Dreveňák Matej (Gašpar) administrátor
1934 - - 1946 - - Dreveňák Matej (Gašpar) farár 1935 zást. dekana Veľký Cetín; 1939 dekan
1946 - - 1952 - - Horák, Anton správca farnosti okresný dekan
1952 - - 1959 - - Klein, Vojtech správca farnosti
1960 - - 1969 - - Cíferský, Ľudovít, SDB správca farnosti
1969 - - 1991 - - Dobrovodský, Štefan Michal správca farnosti