logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Janík

Zriadenie:
zmienka 1334
Titul kostola:
P. M. Narod. (14.)
Iné mená:
Janík: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)
1773, 1786, 1808, 1863–1913, 1927–1948 Jánok, 1920 Janov, 1948– Janík
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Péder (268), k. P. M. Mena (1928).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Andrej(1332,Janík) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Lukáš(1332,Peder) kňaz
1815* - - 1818-1822 - - Hamary, Mikuláš administrátor
1818 - - 1821 - - Pajthényi, Gregor, de Komárom farár
1821 febr. 8. 1.1.1826-1 - - Ruzsicska, Michal administrátor
1825 - - 1835 - - Tóth Ján administrátor
1835 - - 1850 - - Eperjessy, František administrátor
1850 po - 1858 - - Keresztényi, Vojtech administrátor
1858 - - 1865 - - Baritsko, Andrej farár
1865 - - 1867 - - Hrizsovszky, Ján, Ladislav farár
1867 - - 1877 - - Tamáš, Matúš farár
1877 - - 1880 - - Baritsko, Andrej farár
1880 - - 1883 - - Schönviszky, Ján administrátor
1883 - - - - - Laczkó, Michal administrátor
1916 - - - - - Zabavszky, Rudolf administrátor
1941 - - 1945* - - Pásztor, Karol administrátor
1945 - - 1952 - - Vécsey, Július správca farnosti
1954 - - - - - Turčáni, Jozef administrátor
1957 - - 1964 - - Novelly, Karol správca farnosti
1964 - - 1972 - - Horváth, František (1908-1990) správca farnosti
1973 - - - - - Manczos Anton správca farnosti
1997 - - - - - Gajdo, Jozef farár