logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Jablonka (Poľsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Jablonka (poľ. Jabłonka, maď. Jablonka) je dedina na Poľskej Orave v blízkosti hraníc so Slovenskom.
Jablonka do konca prvej svetovej vojny patrila Rakúsko-Uhorsku, potom do roku 1923 patrila Česko-Slovensku.
Po r. 1923 pripadla Poľsku, v rokoch 1939 až 1945 obec pripadla Slovenskej republike, no po druhej svetovej vojne prešla opätovne pod správu Poľska.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp - Janitsak Josephus farár
1821 sp. - 1833 sp. - Meštjanek, Jakub farár
1834 sp. - 1838 sp. - Andreansky, Tomáš farár
1839 sp. - 1843 sp. - Szalatkay Andreas farár
1856 sp. - - - - Slamkay, Jozef farár
1939 - - 1945 - - Vojtaššák, Štefan farár