logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ivanka pri Dunaji

Zriadenie:
1727
Titul kostola:
Kostol Narodenia sv. Jána Krstiteľa
Iné mená:
Ivanka pri Dunaji: okres Senec/Bratislavský kraj (Bratislavská stolica)
1932 pricl. o. Farná; 1976–1990 pricl. o. Zálesie.
1773 Iványi, Ivanyi, Iwanka, 1786 Iwanka, Iwanyi, 1808, 1873–1882, 1902–1907 Ivánka, 1863 Iványi, Ivánka, 1888–1900 Iványi, 1913 Pozsonyivánka, 1920 Bratislavská Ivánka, 1927–1948 Ivánka pri Dunaji, 1948– Ivanka pri Dunaji
---------------
Farná: 1773 Papfalva, Faffárna, 1786 Papfalwa, Pfaffendorf, Fafarnya, 1808 Papfalva, Pfaffendorf, Papfara, Fafárna, 1863–1873, 1882 Papfalva, 1877, 1888–1913 Papfa, 1920 Farná, Fafárna, Papfara, 1927–1932 Farná
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Zálesie (300), kap. Najsv. Troj. (1939).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1729 máj 18. 1733 júl 29. Scsászni Michael farár
1733 nov. 9. +1736 jan. 30. Bučáni, Mikuláš farár
1736 mar. 18. 1739 jan. - Visnyovszky, Emericus Daniel Alexius farár
1739 feb. - 1741 máj - Egyházi, Ján farár
1741 máj - 1742 - - Kostochi, Ján farár
1742 jún - 1750 - - Egyházi, Ján farár
1750 jan. 21. +1753 okt. 28. Nedecký, Michal farár
1753 nov. 2. 1755 - - Rácz, František (Trnava, -1761) farár
1755 aug. 26. 1758 dec. 18. Kondlovič, Andrej (1732-1802) farár
1759 jan. 15. 1760 - - Sima, Ján (Dolný Pial) farár
1760 aug. 14. +1788 feb. 10. Ivanič, Jozef farár
1788 jún 19. +1812 sept. 9. Stekker, Jozef farár
1812 sept. 9. 1812 nov. - Istvánffy, Jozef farár
1812 nov. - 1819 máj 27. Keszelborn, Karol farár
1819 jún - 1834 - - Urbánek, František farár
1834 dec. 30. +1868 júl 27. Majerský, Jozef farár
1868 - - 1898 - - Ferenczy, Jozef farár
1898 - - 1942 ? - Martini Nicolaus farár
1942 - - 1945 - - Dekan, Štefan administrátor
1945 - - 1950 ? - Dechet, Ján farár
1950 - - 1950 - - Kozmon, Ľudovít administrátor
1950 - - 1952 - - Páleš, Emil správca farnosti
1952 - - 1976 - - Tamaškovič, Štefan správca farnosti
1976 - - 1981 - - Solár, Eduard správca farnosti
1981 - - - - - TASSÁRI Július farár