logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Ipeľské predmostie

Zriadenie:
1922
Titul kostola:
Kostol Ružencovej Panny Márie (1924)
Iné mená:
Ipeľské Predmostie: okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Hidvég, Hidvégh, 1786 Hidwég, 1808, 1863–1907, 1920–1938, 1945–1948 Hidvég, 1913, 1938–1945 Ipolyhidvég, 1948– Ipeľské Predmostie
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Dominik(1332,Ipeľské predmostie) kňaz
1956 - - 1967 - - Zelka Ján, správca farnosti
1966 po - +1997 marec 19. Montskó, Tibor správca farnosti
1967 - - 1972 - - Lénár, Ľudovít správca farnosti
1972 - - - - - Mészáros Arpád, správca farnosti člen Diec. lit. komisie
2003 máj 5. - - - Urban, Jozef správca farnosti