logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Iliašovce

Titul kostola:
P. M. Sedemb. (1770).
Iné mená:
815 Iliašovce: okres Sabinov/Košický kraj (Spišská stolica)
1773 Illésfalu, Seperdorff, Ilassowcze, 1786 Illéschfalu, Selgersdorf, Illassowce, 1808 Illésfalva, Illyésfalva, Sperndorf, Selgersdorf, Iliássowce, Eliássowce, 1863–1902 Illésfalu, 1907–1913 Illésfalva, 1920 Iliašovce, Iľašovce, 1927– Iliašovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Kurimany (475), k. sv. Kvirína (16. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1955 - - 1962 - - Ivák, Ladislav správca farnosti
1967 - - 1984 - - Novotný, Andrej Dominik, OFMConv správca farnosti
1984 jan. 1. 1994 jún 30. Rozmus, Štefan správca farnosti
1994 júl 1. 2013 jan. 31. Palušák, Ondrej farár 1995-2002 cirk. súd v Košiciach, 2004 -13 sudca Sp. diecézy