logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hýľov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
sv. Barbory (1783)
Iné mená:
Hýľov: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica)
1773 Hilyo, Hillow, 1786 Hilyó, Hillow, 1808 Hilyó, Hylow, 1863–1913, 1938–1945 Hilyó, 1920 Hýlov, 1927–1938, 1945– Hýľov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Bukovec (750), k. sv. Anny (1971).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter(1332,Hýľov) kňaz
1799 - - 1832 - - Fekete, Andrej [Anton] administrátor-farár
1832 máj 21. 1837-1853 - - Bartay, Ján administrátor
1837 - - 1838 - - Tormáši, Andrej administrátor
1838 - - 1841 - - Frimmel, Jozef administrátor
1841 - - 1845 - - Szijárthó, Štefan administrátor
1845 - - 1855 - - Török, Matúš administrátor-farár
1856 - - 1860 - - Mihalovič, Augustín administrátor
1860 - - 1866 - - Kákoš, Andrej farár
1866 - - 1874 - - Janitor, Ľudovít administrátor
1875 - - - - - Andrašovský, Jozef administrátor
1875 - - 1885 - - Duschek, Ján administrátor-farár
1885 - - 1888 - - Bellis, Ján administrátor
1888 - - 1900 - - Bellis, Ján farár
1900 po - 1909 - - Damits, Jozef administrátor
1908 po - - - - Inczinger, Koloman administrátor
1910 - - 1911 - - Marczinko, Jozef administrátor
1911 - - 1918 - - Vida, Ján farár
1918 - - 1927 - - Onderko, Koloman administrátor
1927 - - 1936 - - Klobušovský, Ján administrátor
1937 - - 1938 - - Listyák, Eugen administrátor
1938 - - 1940 - - Pavlík, Andrej správca farnosti
1940 - - 1941 - - Blaško, Ján (1880-1947) administrátor
1942 - - 1952 - - Árvai, Ján administrátor
1942 - - 1942 - - Vécsey, Július doč.správca farnosti
1952 - - 1956 - - Šišler, Štefan správca farnosti
1957 - - - - - Blaščík, Roman správca farnosti
1980 - - 1990 - - Fabian, Anton administrátor
1990 - - 1997 - - Petrík Juraj farár
1997 - - - - - Buľko, Peter farár
1998 - - 1999 po - Krištof, Jozef administrátor
2000 - - - - - Kentoš, Peter farár