logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Huty

Titul kostola:
Prem. Pána (1892)
Iné mená:
Huty: okres Liptovský Mikuláš/Žilinský kraj (Liptovská stolica)
1773 Hutty, 1786, 1863–1913 Hutti, 1808 Huti, Huty, 1920– Huty
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Malé Borové (62), 2. Veľké Borové-Ráztoka (15).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp. - Gyurcso Petrus farár
1821 sp. - 1825 sp. - Kaser, Ján farár
1827 sp. - 1839 sp. - Klainy Jacobus farár
1841 sp. - 1843 sp. - Szurmay Joannes farár
1856 sp. - - - - Steigauf Emericus farár
1939 - - 1958 - - Štelina, Andrej správca farnosti
1958 - - - - - Figura, Štefan správca farnosti