logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hubošovce

Zriadenie:
zmienka 1333
Titul kostola:
sv. Juraja (1333)
Iné mená:
Hubošovce: okres Sabinov/Prešovský kraj (Šarišská stolica) po 1902 pričl. o. Svätý Ďur.
1773 Gombosfalva, Gombosowez, 1786 Gomboschfalwa, Gombossowce, 1808 Gombosfalva, Gombossowce, 1863–1902 Gombosfalu, 1907–1913 Gombosszentgyörgy, 1920–1948 Gombošovce, 1948– Hubošovce
Svätý Ďur: 1773 Sz[ent]-György, Swatý Jur, 1786 S[ent]-György, 1808 Szent-György, Swatý Jurkow, [Swatý] Djurkow, [Swatý] Dzurkow, 1863–1902 Szentgyorgy
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Uzovce (446), k. Pov. sv. Kríža (st.), 2 Ratvaj (150), k. P. M. Narod, (st.), 3. Šariš. Sokolovce (489), k. sv. Mikuláša (st.), 4. Bodovce (328), k. Všechsvätých (st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Andrej(Hubošovce,1332) kňaz
1778 - - 1797 - - Arvay, Jozef farár
1804 - - 1811 - - Janovszky, Venancián, OFM administrátor
1811 - - 1812 - - Zsiffcsay, Ján administrátor
1812 - - 1829 - - Buger, Juraj farár
1829 nov. 2. 6.10.1831- - - Úsz, Alexander, de Uzovce administrátor
1831 okt. 28. 1837* - - S[z]taviczky, Ján administrátor
1835 - - 1846 - - Hodoši, Karol (1809-1855) administrátor
1846 - - 1877 - - Hetessy, Jakub administrátor-farár
1879 - - 1900 - - Sárossy, Štefan administrátor
1900 - - - - - Mihelyi, Jozef administrátor
1911 - - 1929 - - Sznak, Jozef administrátor
1929 - - 1957 - - Szabó, Barnabáš administrátor
1948 - - 1950 - - Pavlík, Valentín správca farnosti
1953 - - 1957 - - Špácay, Jozef administrátor
1958 - - 1965 - - Tekeľ, Medard Jozef, OFM administrátor
1965 - - - - - Dospiva, František administrátor
1965 po - 1969 - - Tkáč, Juraj správca farnosti
1969 - - 1974 - - Čontofalský, Rudolf správca farnosti
1974 - - - - - Eliáš, Jozef (1945) administrátor
1975 - - 1990 - - Sedlák, Ján správca farnosti
1990 - - 2000-2006 - - Tomáš, Juraj farár
2000 - - 2001 - - Kassai, Peter farár
2001 - - 2002 - - Kyšeľa, Miroslav farár
2002 - - 2003 - - Vasiľ, Jozef administrátor
2003 - - - - - Janič, Anton farár