logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hruštín

Titul kostola:
sv. Jána Krst. (1820).
Iné mená:
Hruštín: okres Námestovo/Žilinský kraj (Oravská stolica) 1975 pričl. o. Vaňovka.
1773 Hrustin, Hrustyn, 1786 Hrusch[t]in, 1808 Hrustin, Hrusstín, 1863–1913 Hrustin, 1920– Hruštín
Vaňovka: 1773 Vanyouka, Wanyouka, 1786 Wanyouka, 1808 Vanyovka, Waňowka, 1863 Ványovka, 1873–1913 Vanyovka, 1920–1975 Vaňovka
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Babín (1100) k. Sv. Ducha (1930), 2. Vaňovka (350) k. sv. Vendelína (1770).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1802 - - 1802 - - Smetanay, Michal administrátor
1811 sp. - 1812 sp. - Kraucz Ferdinandus farár
1821 sp. - 1856 sp. - Saliga Andreas farár
1961 - - 1967 - - Hornický, Vendelín Andrej, OFM správca farnosti
1967 - - 1972 - - Mikulec, Martin správca farnosti
1972 - - - - - Martinko, Marcel správca farnosti