logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hrušov

Zriadenie:
1811
Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých
Iné mená:
753 Hrušov : okres Veľký Krtíš/Banskobystrický kraj (Hontianska stolica)
1773 Hrussó, Hrussowo, 1786 Hruscho, 1808 Hrusó, Hrussowé, 1863 Hrusó, 1873–1888 Hrussó, 1892–1913 Magasmajtény, 1920 Hrušov, Hrušovo, 1927– Hrušov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Čelovce (100), k. P. M. Naneb. (13. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1785 - - 1790 - - Mayer, Ján (1750-1804) farár
1787 sept. 4. 1789 jún 23. Mauksch, Bonaventúra Jozef farár
1789 júl 18. 1790 mar. 3. Spravuje farár z Vinice excurrendo
1790 mar. 3. 1791 dec. - Peterecz, Augustín farár
1792 feb. 27. +1796 dec. 30. Demán, Michal farár
1797 jan. 16. 1805 aug. 7. Trangusz Joannes. farár
1805 - - 1806 - - Simonyi, Pavol farár
1806 feb. 7. 1814 sept. 15. Joachim, Michal farár
1814 okt. 18. +1816 nov. 4. Lukáčovič, Ján farár
1817 mar. 4. +1824 feb. 8. Szlabigh Georgius. farár
1824 jún 30. +1839 aug. 5. Mutňanský, Ján (1789-1839) farár
1839 aug. 20. +1848 júl 13. Haiszl, František farár
1848 júl 20. 1853 máj 24. Szabó Josephus. farár
1853 Majl 24. 1863 júl 27. Patak, Ján farár
1863 okt. 19. 1865 jan. 25. Šoltés, Alojz farár
1865 jan. 25. 1865 máj 6. Krigovský, Henrich farár
1865 máj 6. +1884 jún 6. Bognár, Gašpar farár
1884 - - 1893 - - Pohl, Ján farár
1893 - - - - - Schrutta, Karol farár
1896 po - 1910 - - Kausek Kornel administrátor
1910 - - 1912 - - Gürtler, Dionýz administrátor, farár
1912 po - 1913 - - Avar Štefan (Libor) administrátor
1913 - - 1916 - - Anderka, Ferdinand (1875) administrátor
1916 - - 1916 po - Bussay, Teodor farár
1916 - - - - - Gürtler, Dionýz administrátor, farár
1923 - - 1925 - - Pánik Anton administrátor
1927 - - 1928 - - Beznák Alexander farár
1928 - - 1928 po - Garai, Jozef administrátor
1929 - - 1936 - - Bussay, Teodor administrátor
1930 - - - - - Szulik Hugo administrátor
1939 - - 1940 - - Košinár, Aurel správca farnosti
1958 - - 1959 - - Fehér, Damaz, OSB správca farnosti
1959 - - 1964 - - Gálik, Andrej, SDB správca farnosti
1964 - - 1970 - - Vadovič, Jozef správca farnosti
1970 - - - - - Varga, Štefan administrátor
1976 - - - - - Marko Jozef, správca farnosti
1983 - - 1990 - - Šútor, Emil správca farnosti
1990 - - 1995 október 1. Masarovič, Jozef správca farnosti