logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hronský Beňadik

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Benedikta a Panny Márie
Iné mená:
Hronský Beňadik: okres Žarnovica/Banskobystrický kraj (Tekovská stolica)
1971 pričl. o. Psiare.
1773 S[an]ctus Benedictus, Sz[ent]-Benedek, S[ank]t-Benedick, Swaty Benedik, 1786 S[ent]-Benedik, 1808 Szent-Benedek, Benedek, Sankt-Benedikt, Swatý Benedýk, Benedik, 1863–1888 Szentbenedek, 1892–1913 Garamszentbenedek, 1920, 1948–1960 Svätý Beňadik, 1927–1948 Svätý Benedik, 1960– Hronský Beňadik
---------------
Psiare: 1773 Pesér, Psär, Psary, 1786 Peschér, Psáry, 1808 Peszér, Psár, Psáry, 1863–1913 Peszér, 1920 Psiare, Psáre, 1927–1948 Psáry, 1948–1971 Psiare
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Orovnica (800), k. sv. Don Bosca (1934), 2. Psiare (320), kap. P. M. Sedemb. (190).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Jakub(1332,Hronský Beňadik) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Móric(1332,Petend) kňaz
1398 jan. 9. - sp. - Ján Peter farár
1400 mar. 20. - sp. - Rector parochialis eccl. Egidii de juxta Gran farár
1552 sp. - - - - Ambróz zo Svätého Beňadika farár
1559 a 1562 - sp. - Karasz, Adam farár
1588 sp. - - - - Kebensis, Ján farár
1616 sp. - - - - Radossényi, Mikuláš farár
1626 sp. - - - - Galli, Štefan farár
1634 sp. - - - - Szentbenedeki, Daniel (Hrnčiarovce, 1634) farár
1640 sp. - - - - Adači, Jozef farár
1647 sp. - - - - Harman, Pavol farár
1657 sp. - - - - Jakáč, Andrej farár
1666 sept. 25. 1675 - - Pudmericzky, Pavol farár
1675 máj 22. 1675 - - Ferenczffy, František farár
1690 apr. 4. 1691 - - Miris, Mikuláš farár
1692 apr. 16. 1694 - - Gabrieli, Juraj farár
1694 mar. 3. 1708 - - Püspöky, František Martin farár
1708 sp. - 1709 - - Bublovič, Ján (1665-1725) farár
1709 apr. 23. 1722 - - Piaček, Michal farár
1722 apr. 22. 1741 - - Novatius, Ján Andrej farár
1741 jan. 12. 1747 - - Kračún, Jozef farár
1747 jan. 1. 1753 - - Vett Georgius, Tirnaviensis. farár
1753 okt. 7. 1755 - - Orlík, Martin farár
1762 dec. 9. +1800 apr. 10. Tarnóczy, Ján (Kovácsi, -1800) farár
1800 apr. 21. 1817 - - Dražanský, Ján farár
1817 nov. 15. 1836 - - Palšovič, Anton farár
1836 apr. 21. +1838 sept. 16. Trangusz, Ján farár
1838 sept. 26. 1846 mar. 22. Veress Joannes. farár
1846 - - 1880 - - Valentovich Josephus. farár
1880 - - 1894 - - Ondrejkovič, Ján farár
1894 aug. - 1895 - - Ozorai, Ján administrátor
1896 - - 1921 - - Haiczl, Koloman farár
1921 - - 1929 - - Buček, Matej farár
1930 - - 1934 - - Hlubík, Ján, SDB administrátor
1934 - - 1937 - - Horniak, Marcel, SDB správca farnosti
1938 - - 1939 - - Patúc, Jozef, SDB správca farnosti
1939 - - 1942 - - Horniak, Ernest, SDB správca farnosti
1942 - - 1947 - - Rajtár, Peter, SDB správca farnosti
1947 - - 1953 - - Žigo, Jozef správca farnosti
1954 - - 1969 - - Kolečanský, Karol farár
1968 júl 31. 1971 - - Rajtár, Peter, SDB správca farnosti
1971 - - +1990 január 11. Páleník, Jozef správca farnosti
1990 február 1. +1990 november 5. Rajtár, Peter, SDB farár
1993 - - 1994 - - Feledik Vincent Mária, SDB administrátor