logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hrhov

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Jána Krstiteűa
Iné mená:
Hrhov : okres Rožňava/Košický kraj (Abovská, resp. Abovsko-turnianska stolica)
1773, 1786, 1863–1902 Görgő, 1808 Görgő, Gergow, 1907–1913, 1938–1945 Tornagörgő, 1920 Hrbov, Hrhov, 1927–1938, 1945–1948 Hrhov, Gergő, 1948– Hrhov
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Hrhov) kňaz
1561 sp. - - - - Gregor (Hrhov, 1561) farár
1672 mar. 2. - - - Benedek, Juraj v Hrhove farár
1717 júl 9. - - - Ravasz, Štefan (Jablonov, 1717) farár
1811 sp - - - - Kovács Michael farár
1812 sp. - - - - Békessy Stephanus farár
1821 sp - 1825 sp. - Cheffalvay Antonius farár
1827 sp - 1838 sp - Lukács Josephus farár
1840 sp - 1844 sp - Liptay Petrus farár
1853 sp - - - - Petrus Theodorus farár
1934 - - - - - Kovács, Július správca farnosti