logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hrboltová

Titul kostola:
sv. Kataríny (13. st.).
Iné mená:
2062 Ružomberok: okres Ružomberok/Žilinský kraj (Liptovská stolica) po 1808 pričl. o. Černová; po 1882 pričl. o. Biely Potok, Vlkolínec; 1976 pričl. o. Hrboltová; po 1882–1953 pričl. o. Sedliacka Ludrová (1953 č. o. Ludrová).
1773, 1786 Rosenberg, 1808 Rosenberg, Rožen, Rožmberk, 1863–1913 Rózsahegy, 1920– Ružomberok
Černová: 1773, 1873–1882 Csernova, 1786 Cschernowa, 1808 Csernova, Cžernowa
Biely Potok: 1773 Fehér-Patak, Bily Potok, 1786 Feyér-Patak, 1808 Bielipotok, Fejérpatak, Bílý Potok, 1873–1882 Fehérpatak
Vlkolínec: 1773 Vlikolinecz, Wlikolinecz, 1786 Wlkolinecz, 1808 Vlkolinecz, Wlkolinec, 1863 Wlkolinec, 1873–1882 Vlkolinec
Hrboltová: 1773 Hriboltova, Hryboltowa, 1786 Hribocz, Hribowec, 1808 Herboltova, Hrboltowá, 1863 Hrboltova és Ribárpole, 1873–1913 Hrboltó, 1920 Hrboltová, Hrbôtovo, 1927–1976 Hrboltová
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Spišská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp. - 1812 sp. - Koprziva Peregrinus farár
1821 sp. - 1834 sp. - Boboth, Emericus farár
1835 sp. - 1839 sp. - Matiašovský, Alexander farár
1841 sp. - 1856 sp. - Paškaj, Ján farár
1965 nov. 1. +1972 jún 9. Fitt, Mikuláš správca farnosti
1972 - - - - - Jankuľák, Ľudovít správca farnosti
1981 apr. 1. - - - Bieľak, Jozef excurrendo z Černovej
1995 07 01 - - - Miloslav Marušiak farský_administrátor