logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hradište pod Vrátnom

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Martina, biskupa
Iné mená:
Hradište pod Vrátnom: okres Senica/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1773 Hradista, Hradist, Hradiste, 1786 Hradischt, 1808 Hradistye, Hradisch, Hradisstě, 1863–1907 Hradist, 1913 Harádics, 1920 Hradište, 1927– Hradište pod Vrátnom
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1634 sp. - - - - Bogdanóci, Daniel farár
1665 jún 4. 1680 - - Ferenczffy, František farár
1668 máj 26 1680 - - Pagyerovszky, Matej farár
1680 máj 13. 1681 júl 12. Almáši, Ondrej farár
1681 júl 12. 1688 júl 8. Quirini, Michal Imrich farár
1688 júl 13. 1707 - - Peterffy, Juraj Ferdinand farár
1707 aug. 26. 1709 - - Blaškovič, Michal farár
1709 apr. 4. +1714 feb. 11. Martinkovič, Juraj Jozef farár
1714 apr. 10. 1716 - - Hadányi, Juraj Jozef farár
1716 máj 29. 1720 máj 13. Vranovics Paulus. farár
1720 máj 25. +1730 sept. 4. Novomeský, Ján farár
1730 júl 7. 1737 júl 18. Florianič, Pavol farár
1737 júl 18. +1757 júl 18. Nevolný, Juraj farár
1757 - - +1767 nov. 18. Rašovský, Jozef farár
1767 dec. 15 1768 - - Mandlík, Michal farár
1768 - - 1782 - - Mauksch, Michal farár
1782 - - +1783 jan. 30. Amsler, Tobiáš farár
1783 jan. - +1811 dec. 24. Födémessy, Michal farár
1811 jún - +1846 sept. 24. Tejfölösy Josephus. farár
1846 aug. 20. 1846 okt. 24. Tichy Michael. farár
1846 okt. 24. 1852 aug. 15. Csóka, Ferdinand farár
1852 aug. 29. 1867 máj - Mráz, Štefan farár
1867 máj 7. - - - Müller, Jakub farár
1917 - - 1933 - - Bokor Ernest farár
1963 - - 1971 - - Adamkovič, Anton správca farnosti
1971 - - +1984 - - Mitošinka, Jozef správca farnosti
1983 - - 1993 - - Valo, Bartolomej správca farnosti