logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hrachovo

Titul kostola:
P. M. Mena (1772)
Iné mená:
Hrachovo: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská [Gemersko-malohontská] stolica)
1773, 1786, 1808 Rahó, Hrachowo, 1863–1882 Rahó, 1888–1902 Ráhó, 1907–1913 Rimaráhó, 1920– Hrachovo
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Lukovištia-Osada (240), k. B. S. J. (1970), 2. Babinec (90), 3. Horné Záhorany (120), kap. B. S. J. (1968), 4. Kociha (170), 5. Kraskovo (80), 6. Lehota n. Rim. (260), 7. Rim. Baňa (270), 8. Rim. Zalužany (170) 9. Veľké Teriakovce (170), 10. Malé Teriakovce (80), 11. Nižný Skalník (80), 12. Vyšný Skalník (80), 13. Svetlá (160), 14. Vrbovce n. Rimavicou (210).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Hrachovo) kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Kraskovo) kňaz
1811 sp - 1812 sp - Jankovits Ignatius farár
1821 sp - - - - Galladay Joannes farár
1822 sp - - - - Bodák Michael farár
1823 sp - - - - Moravtsik Josephus farár
1825 sp - 1828 sp - Zsitky Michael farár
1829 sp - 1833 sp - Szatalay Stephanus farár
1834 sp - 1844 sp - Jacz Josephus farár
1853 sp - - - - Pospichil Antonius farár
1944 - - - - - Štefko, Koloman farár
1961 - - 1968 - - Litvin, Matej správca farnosti
1968 - - 1971 - - Podolinský, Štefan správca farnosti
1978 - - - - - Hlaváč, Albert správca farnosti