logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hosťovce

Titul kostola:
Kostol Povýšenia sv. kríža (1931)
Iné mená:
Hosťovce: okres Košice - okolie/Košický kraj (Abovská [Abovsko-turnianska] stolica) 1964–1990 zlúč. o. Hosťovce nad Bodvou, Chorváty a Turnianska Nová Ves do o. Nová Bodva.
1773 Vendighi, Wendig, 1786 Wendégi, 1808, 1873 Vendégi, 1863, 1888–1898, 1938–1945 Bodvavendégi, 1877–1882 Tornavendégi, 1900–1913 Bódvavendégi, 1920 Bodvaves, Vendíg, 1927–1938, 1945–1948 Vendégi, 1948–1964 Hosťovce nad Bodvou, 1990– Hosťovce
Nová Bodva: 1964–1990 Nová Bodva
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Lovce (725), k. Krista Kráľa (18. st.), kap. sv. Anny (1936), kap. P. M. (1923), kap. sv. Anny (1939), kap. sv. Jozefa (1934), kap. sv. Anj. Str. (18. st.), 2. Žikava (805), k. sv. Karola Bor. (1804), kap. P. M. (1968), kap. Sv. Rodiny (1936), kap. P. M. Ruž. (1934), kap. P. M. Ust. Pom. (1917).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Zriadená 1.4.1949 odčlenením z farnosti Sľažany.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1949 - - 1953 - - Laktiš, Ján administrátor
1953 - - 1971 - - Veselský, Jozef správca farnosti
1971 - - 1971 - - Kostolanský, Anton správca farnosti
1971 - - 1976 - - Palkovič, Anton (1920-1995) správca farnosti
1976 - - 1984 - - Javor Marián farár
1976 - - 1984 - - J. M. správca farnosti
1984 - - 1990 - - Packa, Vojtech správca farnosti