logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hostice

Zriadenie:
17. st.
Titul kostola:
Kostol sv. Ondreja
Iné mená:
Hostice: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1773 Gesztete, Gesztica, 1786 Gesztete, Gesticza, 1808 Gesztete, Gestice, 1863–1913, 1938–1945 Gesztete, 1920 Hostice, Gestice, 1927–1938, 1945–1948 Hostice, Gesztete, 1948– Hostice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Gemer. Dechtáre (583), k. sv. Štefana (1880), 2. Jestice (218), 3. Drňa (65).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Neznámy kňaz kňaz
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Hostice) kňaz
1647 sp. - - - - Jászay, Ján farár
1714 sp. - - - - Bolgár Michael licent farár
1724 sept. 16. +1742 jan. 16. Baláši, Ján (1680?-1742) farár
1742 mar. 7. +1764 apr. 29. Korvényi, Andrej farár
1764 jún 26. 1767 nov. 14. Daniš, Michal farár
1767 nov. 14. 1773 - - Ujváry Georgius. farár
1773 dec. 5. - - - Kovács, Michal (Hedervár, 1763) farár
1811 sp - 1812 - - Pobory Franciscus farár
1812 sp. - - - - Csessalvay Antonius farár
1821 sp - 1844 sp. - Luley Franciscus farár
1853 sp - - - - Hoffman Vendelinus farár
1928 - - 1938 - - Kostecký, Jozef správca farnosti
1952 - - 1953 - - Szabó, Pavol (1922-) správca farnosti
1953 - - 1967 - - Schmidt Vojtech správca farnosti
1967 - - 1971 - - Weisz, Jozef správca farnosti
1971 - - 1973 - - Smuda, Valentín správca farnosti
1973 - - 1973 - - Hruboš, Ľudovít správca farnosti