logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horný Tisovník

Zriadenie:
1755
Titul kostola:
Kostol sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Iné mená:
Horný Tisovník: okres Detva/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica)
po 1882 pričl. o. Balážova Huta; 1990 pričl. o. Dolný Tisovník.
1773 Felső-Tiszovnik, Dolny Tisownik, 1786 Felschő-Tissownyik, 1808 Felső-Tiszovnyik, Horní Tisowník, 1863 Felsőtisovnyik, 1873–1902 Felsőtiszovnyik, 1907–1913 Felsőtisztás, 1920– Horný Tisovník
---------------
Balážova Huta: 1873 Baláshuta, 1877–1882 Balázshuta
Dolný Tisovník: 1773 Alsó-Tiszovnik, Spodny Tisownik, 1786 Alschó-Tissownyik, 1808 Alsó-Tiszovnyik, Dolní Tisowník, 1863 Alsótisovnyik, 1873–1902 Alsótiszovnyik, 1907–1913 Alsótisztás, 1920–1990 Dolný Tisovník
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Stará Huta (1.011), k. P. M. Mena (1814), 2. Ábelová (20), 3. Červeňany (10), 4. Dolný Tisovník (10), 5. Madačka (15), 6. Nedelište (10), 7. Šuľa (10), 8. Veľký Lom (60).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Stručné dejiny:
Teraz filiálka farnosti Stará Huta
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1755 jan. 20. 1756 - - Láczay, Jozef farár
1756 aug. 9. 1758 - - Peťko, Daniel farár
1758 júl 3. +1768 mar. 4. Harczy, Jozef (Tisovník) farár
1768 apr. 22. 1772 - - Fontani, Michal farár
1772 - - 1789 - - Kabarec, Matej farár
1789 - - 1795 - - Tholo, Adolphus farár
1795 - - 1804 - - Szentivanyi Josephus farár
1804 - - 1845 - - Kollessy Joannes farár
1845 - - 1847 - - Jurecký, Ján administrátor
1847 - - 1873 - - Kacser Joannes farár
1873 - - 1874 - - Gramantik Valentín administrátor
1874 - - 1878 - - Rakitay, Bartolomej administrátor
1878 - - 1879 - - Paulovszky Anton administrátor
1879 - - 1917 ? - Deuts Rudolphus administrátor, farár
1917 - - 1918 - - Kocsis, Ján (1893) administrátor
1918 - - 1933 - - Horánszky, Franciscus farár
1934 - - 1978 po - Puškáš, Andrej správca farnosti