logo
Dominikánsky knižný inštitút
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horné Zelenice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Martina, biskupa
Iné mená:
Horné Zelenice: okres Hlohovec/Trnavský kraj (Nitrianska stolica)
1980–1990 zlúč. s o. Dolné Zelenice do o. Zelenice.
1773 Felső-Zéla, Ober-Zelenitz, Horne Zelenicze, 1786 Felschő-Zela, Horné Zelenicze, 1808 Felső-Zéla, Horní Zelenice, 1863, 1888, 1913 Felsőzélle, 1873–1882 Felsőzéle, 1892–1907 Felsőzelle, 1920–1979, 1990– Horné Zelenice
---------------
Zelenice: 1980–1990 Zelenice
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Dolné Zelenice (620), 2. Siladice (480), k. Všechsvätých (1740).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1308 máj 23. 1821 máj 1. Fekete, Juraj (19. stor.) farár
1332 medzi 1337 - - - Ján (Siladice, 1332) farár
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Horné Zelenice) kňaz
1709 apr. 17. - - - Szevelóczy Joannes. farár
1712 jún 6. 1712 - - Skorubský Jakub farár
1712 nov. 20. 1715 - - Meglitz, Anton Ján farár
1715 nov. 1. 1716 - - Pajtekovics Joannes, Licentiatus farár
1716 júl 28. 1721 - - Kviatovszky, Jozef farár
1721 - - 1723 - - Blaškovič, Martin z Horných Zeleníc farár
1723 apr. 13. 1737 - - Romani Paulus. farár
1737 aug. 18. 1740 - - Ďuričkai, Ján farár
1740 nov. 1. 1742 apr. 23. Strakovics Alexander, Nicolaus. farár
1742 apr. 23. 1747 apr. 8. Sztrászay Joannes. farár
1747 máj 1. +1750 okt. 31. Radosinszky Sigismundus. farár
1750 nov. 25. 1755 aug. 27. Drahoš, Juraj farár
1755 aug. 29. 1757 apr. 19. Krška, Štefan farár
1757 máj 4. 1760 apr. 22. Szabó Franciscus. farár
1760 máj 15. 1778 - - Hruškay, Tomáš farár
1778 júl 20. 1781 - - Baluch, Juraj farár
1781 apr. 24. 1783 - - Perzerovszky, František farár
1783 apr. 15. 1788 - - Kiszely, Matej farár
1788 júl 5. +1799 mar. 17. Szent-Györgyi Edmundus. farár
1799 apr. 9. +1808 apr. 26. Tomek Emericus. farár
1821 máj - +1853 dec. 26. Paluďai, Tomáš farár
1854 mar. 14. 1859 aug. - Budatínsky, Ondrej farár
1865 sept. 1. - - - Steglik Carolus. farár
1935 - - 1937 - - Horváth, Michal (1908-1980) správca farnosti
1939 - - 1949 - - Klimo, Michal správca farnosti od r. 1947 školský komisár
1969 - - 1976 - - Gajdoš Jozef, správca farnosti
1977 - - 1983 - - Potocký, Michal, SJ správca farnosti
2012 - - 2016 - - Kučera, Peter farár