logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horné Turovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol Jakuba
Iné mená:
Horné Turovce: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773 Felső-Thúr, Ober-Thur, Horne Turowce, 1786 Felschő-Tur, Horné Turowce, 1808 Nagy-Thúr, Nagy-Túr, Felső-Thúr, Felső-Túr, Horní Túrowce, Horní Thúrowce, 1863 Felsőtur, Nagytur, 1873–1882 Felsőtur, 1888–1913, 1938–1945 Felsőtúr, 1920 Horné Túrovce, 1927–1938, 1945–1948 Horné Turovce, Felső-Tur, 1948– Horné Turovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Stred. Turovce (427), k. sv. Martina T. (12. st.). a modlitebňa, 2. Dol. Turovce (319), modlit. P. M. (1930).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Štefan (Horné Turovce,1332) farár
1630 sp. - - - - Zvoncsánszky Joannes. farár
1647 sp. - - - - Somogyi, Krištof farár
1673 mar. 27. - - - Palášty, Ján (17. storočie) farár
1693 máj - 1697 júl 26. Lendvay, Juraj (Bratislava, -1717) farár
1697 júl 26. 1715 apr. - Gaál Alexius farár
1715 feb. 8. 1717 nov. 5. Bednári, Štefan farár
1720 apr. 29. 1722 apr. 20. Farkaš, Jozef (1695-1737) farár
1722 jún 23. 1727 apr. - Paulikovics, Ondrej farár
1727 apr. - 1731 aug. - Illia, Štefan farár
1731 aug. - 1739 júl 25. Spravované zo Šiah a Plášťoviec excurrendo
1739 júl 25. 1745 aug. 2. Gergelfy, Matej farár
1746 feb. 1. 1747 - - Dobronay, Štefan farár
1747 - - 1752 - - Spravované zo Šiah a Plášťoviec excurrendo
1752 mar. 22. 1758 máj 13. Szoják, Ján farár
1758 máj 15. +1801 apr. 17. Fejérváry, Anton farár
1801 mar. 20.' 1810 mar. 20. Józan, Ján farár
1810 - - +1828 máj 3. Majténi, Pavol (Šoporňa) farár
1828 máj 22. 1836 júl 1. Vajgeth, Michal farár
1836 júl 9. 1837 máj 24. Prisztics, Pavol farár
1837 máj 24. 1843 mar. 3. Csizmanczay Josephus farár
1843 mar. 3. +1866 okt. 6. Mezey, Jozef farár
1866 - - 1872 - - Šalgo, Ján farár
1872 - - 1888 - - Perinay, Pavol Ján farár
1888 - - 1900 - - Sečei, František farár
1901 - - 1905 - - Fludorovics Sigismund. farár
1905 - - 1909 - - Kanyó, Jozef administrátor
1910 - - 1913 - - Tóth Ignác administrátor
1913 - - 1945 - - Tóth Ignác farár
1945 - - 1948 - - Kovács, Michal (1905 - po r. 1975) správca farnosti
1948 - - 1951 - - Neznámy kňaz
1951 - - 1954 - - Raffesberg, Róbert Oskár, OFM správca farnosti
1954 - - 1957 - - Takács Jozef, správca farnosti
1957 - - 1971 - - Mészáros, Arpád administrátor
1971 - - 1973 - - Timár, Imrich administrátor
1973 - - 1993 po - Gilányi, Ladislav správca farnosti
2007 - - +2007 október 3. Benkocs, Gabriel správca farnosti
2010 - - 2014 - - Nagy, Ján farár