logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horné Saliby

Zriadenie:
1678
Titul kostola:
Kostol sv. Vavrinca, mučeníka
Iné mená:
Horné Saliby: okres Galanta/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Felső-Szeli, Hor[né] Saliby, 1786 Felschő-Selli, Horné Saliby, 1808 Felső-Szélly, Horní Saliby, 1863–1913, 1938–1945 Felsőszeli, 1920–1938, 1945–1948 Horné Saliby, Felső-Szeli, 1948– Horné Saliby
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Dolné Saliby (900), k. sv. Jána Krst. (1875).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1678 aug. 28. 1678 dec. 2. Jezernický, František farár
1678 dec. 2. 1679 - - Belluši, František farár
1679 apr. 17. 1680 - - Hanula, Matej (Vysoká pri Morave, 1648) farár
1680 aug. 15. 1681 - - Nagy, Ján, kanonik (-1699) farár
1681 aug. 27. 1682 - - Cserlik, Štefan farár
1682 - - 1683 - - Fülöp, Juraj farár
1683 - - 1687 - - Ghillány, Juraj farár
1687 - - 1690 apr. 8. Luby, Imrich Ignác farár
1690 apr. 10. 1691 apr. 11. Károly, Ján František farár
1691 - - 1701 - - Mártonffy, Juraj farár
1701 - - 1703 - - Okoličáni, Ján, biskup farár
1703 júl 15. 1704 okt. 5. Miko, František (Sereď, 1698) farár
1704 - - 1708 - - Protestantský duchovný farár
1708 okt. 16. +1714 máj - Tapolcsányi, Štefan farár
1714 máj 27. 1742 - - Gyurcsay, Jozef farár
1742 - - +1748 aug. 27. Makay, Gabriel farár
1748 sept. 6. +1777 nov. 18. Kürthy, Alexius farár
1778 - - 1779 - - Nagyajtay, Ján farár
1779 - - 1790 - - Mohos, Pavol farár
1790 - - 1814 - - Rohovszky, Ján farár
1814 - - 1821 - - Linter, Jozef farár
1821 - - +1845 júl 8. Čelko, Ignác farár
1845 - - 1898 - - Specziár, Ľudovít farár
1898 po - 1903 - - Troch, Pavol administrátor, farár 1900 farár
1903 - - 1955 - - Boda Mikuláš administrátor, farár 1919 farár ?
1955 - - +1987 marec 22. Kótor, Andrej správca farnosti
1990 - - - - - Lengyel Alexander farár