logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horné Orešany

Zriadenie:
XIV. st.
Titul kostola:
Kostol Mena Panny Márie
Iné mená:
Horné Orešany: okres Trnava/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1773 Felső-Dios, Ober-Nuszdorff, Horne Oressany, 1786 Felschő-Diósch, Ober-Nußdorf, Horné Oressani, 1808 Felső-Diós, Német-Diós, Ober-Nußdorf, Horní Ořessany, 1863–1913 Felsődiós, 1920– Horné Orešany
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1561 a 1562. - sp. - Anton (Orešany, 1561) farár
1629 sp. - - - - Stomfai Georgius, Joannes farár
1630 sp. - - - - Hesner, Matúš farár
1634 sp. - - - - Dejtey, Ján farár
1647 sp. - - - - Tominicz, Eliáš farár
1659 sp. - - - - Chaholicz Mathias farár
1668 dec. 21. 1669 - - Drényi, Pavol František farár
1669 máj 7. 1675 - - Rotáry, Matúš Imrich farár
1675 feb. 28. 1682 - - Matkovič, Juraj farár
1683 jan. 30. 1690 - - Lelkeš, Juraj farár
1690 dec. 30. +1694 dec. 15. Szolcsányi, Mikuláš farár
1694 - - 1695 - - Butkovič, František farár
1695 nov. 29. +1719 okt. 24. Hustovič, Lukáš Anton farár
1719 dec. 8. 1727 feb. 21. Bivolényi, Imrich František Jozef farár
1727 feb. 21. 1734 - - Baláši, Anton farár
1734 dec. 30. 1738 dec. 22. Runner, vel Rumer Stephanus farár
1739 jan. - 1751 apr. - Dzian, Anton farár
1751 apr. 29. 1758 jan. 2. Pšurnovský, Martin farár
1758 jan. 2. 1759 júl 20. Tamáši, Samuel farár
1759 júl 20. +1792 nov. 14. Markovič, Adam farár
1792 nov. 29. 1812 dec. - Kunst, Ján farár
1813 jan. 8. +1855 apr. 30. Pecha, Martin farár
1855 máj - 1855 júl 5. Roszbory, Ján administrátor
1855 júl 5. 1859 feb. 22. Pritzel, František farár
1859 feb. - +1874 máj 6. Fodor, Jozef (1825-1874) farár
1874 júl 30. 1902 - - Jedlička, Pavol farár
1902 - - 1928 - - Minárik, Jozef (1872-1959) farár
1928 - - 1962 ? - Vávra Augustín farár
1962 - - 1964 - - Školuda, Oto správca farnosti
1964 - - +1967 aug. 30. Pribyl Emil administrátor
1968 - - 1971 - - Kamody, Emil správca farnosti
1971 - - 1976 - - Bujna, František správca farnosti
1977 - - 1993 po - Vanček, Matúš Karol, OFMCap správca farnosti
2000 júl 1. 2013 - - Mrva, Miloslav farár