logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horné Kočkovce - Púchov II.

Zriadenie:
od XV. stor.
Titul kostola:
Všetkých svätých (1714)
Iné mená:
1926 Púchov: okres Púchov/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) po 1773 pričl. o. Púchovská Ulica; 1926 pričl. o. Horné Kočkovce; 1944 pričl. o. Hrabovka; 1960 pričl. o. Vieska-Bezdedov; 1973 pričl. o. Nosice; 1979 pričl. o. Hoštiná, Ihrište; 1979–1990 pričl. o. Nimnica, Streženice; 1980–1990 pričl. o. Dolné Kočkovce.
1773 Pucho, Puchow, 1786, 1863–1902 Puchó, 1808 Púchó, Púchow, 1907–1913 Puhó, 1920– Púchov
Púchovská Ulica: 1773 Vicus-Pucho, Pucho Ulica
------------
Horné Kočkovce: 1773 Felső-Kocskocz, Horne Kocžko[w]cze, 1786 Felschő-Kocschkócz, [Horné] Kočkowce, 1808 Felső-Kocskócz, Horní Kočkowce, 1863–1913 Felsőkocskóc, 1920–1926 Horné Kočkovce
Hrabovka: 1773 Hrabovka, Hrabowka, 1786 Hrabowka, 1808 Hrabóvka, 1863–1902 Hrabovka, 1907–1913 Bélagyertyános, 1920–1944 Hrabovka
Vieska-Bezdedov: 1773 Vieszka, Wieska, 1786 Wieszka, 1808 Viéska, Wieska, Wěska (cum Bezdedow), 1863 Veszkabezdedov, 1873–1882 Veszka és Bezdedov, 1888 Bezdedóvaszka, 1892–1902 Veszkabezdedó, 1907–1913 Bezdédfalva, 1920–1960 Vieska-Bezdedov
Nosice: 1773 Nossicz, Nossicze, 1786 Noszicz, Nosyce, 1863–1882 Nosic, 1888–1902 Noszic, 1907–1913 Vágormos, 1920–1973 Nosice
Hoštiná: 1773 Hoscena, Hosczina, 1786 Hoscschena, 1808 Hoszczina, Hoscina, Hostina, 1863–1873, 1892–1902 Hostina, 1877–1888 Hosztina, 1907–1913 Hadas, 1920–1979 Hoštiná
Ihrište: 1773 Ihristye, 1786 Ihrischtye, 1808 Ihristye, Ihřísstě, Ihrýsstě, 1863 Ihristje, 1873–1902 Ihristye, 1907–1913 Igricke, 1920–1979 Ihrište
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Púchov-Nosice (1.000), 2. Dolné Kočkovce (2.000).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
Kedy presne vznikla farnosť nie je známe, ale v roku 1507 už jestvovala. V rokoch 1692-1699 bola opäť pripojená k farnosti v Púchove, potom načas samostatná a opätovne pripojená k Púchovu. Definitívne sa odčlenila v roku 1732.
Pramene:
Ladislav Ganát:História farnosti Horné Kočkovce, 2019.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Pavol(1332,Horné Kočkovce) kňaz
1674 sp.? - - - - Revický, Jozef, OFM kňaz
1688 sp.? - - - - Skačiansky, Ján kaplán
1691 sp.? - - - - Michalovič, Ondrej, SJ kňaz
1697 - - - - - Jankovič, Imrich Juraj farár
1709 - - 1711 - - Nozdrovický, Štefan Augustín farár zároveň Púchov,Beluša
1711 - - 1732 - - Spravované z Púchova
1732 - - 1735 - - Apáthy, Joannes farár
1735 - - 1747 - - Koštek, Ján farár
1748 - - 1749 - - Somody, Martinus farár
1749 - - 1752 - - Stankovič, Martin farár
1752 - - 1756 - - Mitusinka, Georgius farár
1756 - - 1759 - - Lüley, Alexander farár
1759 - - 1761 - - Hrjankay, Samuel farár
1761 - - 1766 - - Rédeky, Joannes farár
1766 - - 1794 - - Kruszpier, Josephus farár
1794 mar. - 1844 - - Valachy, Josephus farár
1845 - - 1846 - - Emmanuel, Jozef farár
1846 - - +1898 sept. 3. Balogh, Augustín Florián farár
1898 - - 1905 - - Vermessy, Koloman administrátor
1905 - - 1959 - - Némedy, Martin farár
1959 - - 1965 - - Ivanka, Štefan správca farnosti
1965 - - 1971 - - Kapusta Bohumil, ThDr. správca farnosti
1971 - - 1984 - - Vršanský Andrej, ThDr., JUDr. správca farnosti prosynod. sudca, 1978 č. dekan
1984 - - +1989 dec. 1. Horský, František správca farnosti
1990 - - 1992 - - Drobný, Juraj administrátor