logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horná Streda

Titul kostola:
Kostol Všetkých svätých (1924)
Iné mená:
Horná Streda: okres Nové Mesto nad Váhom/Trenčiansky kraj (Nitrianska stolica)
1773 Szerdahely, Sträda, Streda, 1786 Serdahely, Streda, 1808 Szerdahely, Středa, 1863–1907 Vágszerdahely, 1913 Felsőszerdahely, 1920 Streda, 1927–1948 Horná Streda nad Váhom, 1948– Horná Streda
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Brunovce (650), k. P. M. Naneb. (17. st.).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Stručné dejiny:
Zriadená odčlenením od farnosti Pobedim 1.10.1948.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš (Horná Streda, 1332) kňaz
1951 - - 1957 - - Štibraný, Roman Justín správca farnosti
1957 - - 1962 - - Čongrády Viliam, správca farnosti
1962 - - 1999 - - Komáromy, Štefan správca farnosti
1999 - - +2002 august 11. Komáromy, Štefan farár