logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Horná Maríková

Zriadenie:
1789
Titul kostola:
sv. Jána Nepomuckého (1832).
Iné mená:
Horná Mariková: okres Považská Bystrica/Trenčiansky kraj (Trenčianska stolica) 1954 rozčl. o. Mariková na o. Dolná Mariková a Horná Mariková.
1954– Horná Mariková
Mariková: 1773 Marikova, Marikowa, 1786 Marikowa, 1808 Mariková, Marýkowá, 1863–1888 Marikova, 1892–1913 Marikó, 1920 Mariková, 1927–1946 Maríková, 1946–1954 Mariková
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Ráztoka (20), kap. B. S. J. (1950).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Nitrianska
Stručné dejiny:
V roku 1755 odčlenením sa od farnosti Malá Udiča vznikla nová farnosť Mariková. Jej prvým farárom sa stal Mathias Hubocký, ktorý zomrel v roku 5. júla 1763 v Dolnej Marikovej. Súčasťou tejto farnosti bola aj dnešná farnosť Horná Mariková, ktorej územie sa v tej dobe nazývalo Hornyo Hlboke. Názov obce je doložený z roku 1828 ako Hornyo Hlboke, z roku 1851 ako Hornyo Hlboke, z roku 1890 ako Hornyó-Hlboke, z roku 1954 ako Horná Mariková. Jednou z mnohých farností, ktoré vznikli koncom 18. st., bola aj farnosť Hornyo Hlboke – Horná Mariková. Farnosť vznikla v roku 1789. Kňaz sa dostal bližšie k svojim farníkom, mohol im častejšie vysluhovať sviatosti, duchovne ich povzbudzovať. Prvým farárom v novovzniknutej farnosti bol františkán Agnellus Zbiňovský.

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1788 - - +1813 jún 24 Zbinyovszky, Agnellus farár
1813 - - 1822 - - Žilák, Hyacint, OFM farár
1822 - - 1832 - - Kaszala, Josephus farár
1832 - - 1838 - - Hrabovec, Andrej (1797-1873) farár
1838 - - +1838 okt. 31 Hollik, Georgius farár
1839 - - 1862 - - Hollik, Josephus farár
1862 - - 1862 - - Zaymus, Jozef administrátor
1862 - - 1863 - - Úžik, Ján administrátor
1863 - - 1894 - - Lobódka Florianus farár
1894 - - 1897 - - Beňák, Jozef administrátor
1897 - - 1900 - - Mihályfi, Ján administrátor
1900 - - 1911 - - Spusta, Štefan administrátor, farár
1911 - - 1912 - - Pápaj, Ernest administrátor
1912 - - 1917 - - Židek, Gustáv farár
1917 - - 1917 - - Košťál, Gašpar administrátor
1917 - - 1926 - - Žembery, Cyril administrátor, farár
1926 - - 1928 - - Kubíček, Gejza administrátor
1928 - - 1932 - - Šinkovič, Vincent administrátor, farár
1932 - - 1933 - - Omelka, Jozef administrátor
1933 - - 1939 - - Kocúr, Anton administrátor
1939 - - 1942 - - Benko, Štefan (1911-1989) správca farnosti
1942 - - 1955 - - Klabník, Alexander správca farnosti
1955 - - 1958 - - Slota, Karol správca farnosti
1958 - - 1961 - - Michalík, Anton správca farnosti
1961 - - 1964 - - Hýrošš, Karol (1914-2011) správca farnosti
1964 - - 1970 - - Malovec, František správca farnosti
1970 - - 1984 - - Jurga, Jozef správca farnosti
1985 - - 1986 - - Briška, Marián správca farnosti
1986 - - 1988 - - Jaroš, Ivan správca farnosti
1988 - - 1998 - - Zedník, Ľubomír excurrendo z Dolnej Marikovej
1999 - - 2003 - - Pagáč Marián správca farnosti