logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hontianska Vrbica

Zriadenie:
starobylá, obnovená 1769
Titul kostola:
Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Iné mená:
Hontianska Vrbica: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773, 1808 Füzes-Gyarmath, 1786 Füsesch-Gyarmath, 1863–1907 Füzesgyarmat, 1913, 1938–1945 Hontfüzesgyarmat, 1920–1938, 1945–1948 Hontianske Ďarmoty, Füzes-Gyarmat, 1948– Hontianska Vrbica
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Zbrojníky (400), kap. P. M. Kráľ. Pokoja (1943), 2. Malý Pesek (50), kap. P. M. Kráľ. (1900).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1291 máj 12 - sp. - Michal (Hontianska Vrbica, 1291) farár
1332 medzi 1337 - - - Gregor  (Hontianska Vrbica, 1332) farár
1674 okt. 15. 1687 - - Čabi, Benedikt farár
1687 júl 21. 1689 apr. - Árokszállássy, Martin farár
1689 apr. - 1693 apr. 20. Lendvay, Juraj (Bratislava, -1717) farár
1693 apr. 23. 1697 - - Némethy, Ján (Kamenica, 1703) farár
1697 sept. 5. 1704 máj 1. Kneskovics, Gašpar farár
1711 máj 6. - - - Kézdy, Žigmund farár
1769 apr. 26. 1775 mar. - Okoličáni, Ján (1740-1775) farár
1775 apr. 3. +1782 dec. 19. Dvorák, Michal farár
1782 dec. - 1784 jan. 28. Nagy, Štefan (Kamenín, -1790) farár
1784 - - 1790 júl 24. Záhora Martinus. farár
1790 aug. 24. 1798 apr. 19. Horváthy, Pavol farár
1798 júl 21. +1806 máj 21. Laca, Štefan farár
1806 - - 1809 mar. 16. Pilissy, Juraj farár
1809 mar. 16. 1812 dec. 14. Kováč, Andrej (Moča, -1818) farár
1812 dec. 14. 1818 máj 19. Szent-Ivány Franciscus. farár
1818 máj 19. +1820 feb. 3. Vadász Andreas. farár
1820 feb. 19. 1825 apr. 8. Kőváry, Juraj farár
1825 apr. 8. 1831 máj 14. Rác, Andrej farár
1831 - - 1833 feb. 13. Jekelfalusy, Vincent farár
1833 feb. 13. 1841 máj 5. Vilt Michael. farár
1841 máj 16. +1849 máj 17. Menyharth, František farár
1849 - - 1859 - - Verseghy Paulus. farár
1859 - - 1861 dec. 23. Szivér Joannes. farár
1862 feb. 5. 1866 aug. 27. Ziska Joannes. farár
1866 - - 1869 - - Galamboš, Koloman, CM farár
1869 - - +1881 apr. 23. Kondvička, Jozef farár
1881 máj 4. 1897 - - Gyürky, Štefan farár
1923 - - 1928 - - Stiblo Augustín farár
1930 - - 1932 - - Janošovits, Mikuláš farár
1932 - - 1940 - - Mándy Viktor Anzelm farár
1940 - - 1942 - - Zakar, Viliam excurrendo Kukučínov
1942 - - 1945 - - Zakar, Viliam excurrendo Mýtne Ludany
1945 - - 1950 - - Dezső, Ladislav administrátor
1949 - - 1951 - - Zakar, Viliam administrátor
1950 apríl 20. 1958 - - Révay, Bruno Štefan, OFM správca farnosti