logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Holiša

Zriadenie:
1773
Titul kostola:
Kostol Narodenia Panny Márie
Iné mená:
Holiša: okres Lučenec/Banskobystrický kraj (Novohradská stolica)
1773, 1808, 1863–1902 Galsa, 1786 Galscha, 1907–1913, 1938–1945 Ipolygalsa, 1920 Galša, 1927–1938, 1945–1948 Galša, Galsa, 1948– Holiša
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Nitra nad Ipľom (327), k. sv. Uršuly (1825), 2. Fiľak. Kľačany (125), kap. P. M. Ruž. (1935).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Mikuláš(1332,Holiša) kňaz
1773 jan. 17. 1776 - - Kasáš, Anton Jozef Michal farár
1776 aug. 1. - - - Kovács, Michal (Hedervár, 1763) farár
1811 sp - 1811 - - Madarassy Anton farár
1812 - - 1834 sp. - Haladin Josephus farár
1838 - - 1853 sp. - Valovics Joannes farár
1945 - - - - - Bányai Jozef správca farnosti
1945 - - 1948 - - Horák, Alexander správca farnosti