logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Holice

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov
Iné mená:
Holice : okres Dunajská Streda/Trnavský kraj (Bratislavská stolica)
1940 zlúč. o. Beketfa, Kostolná Gala, Stará Gala a Póšfa do o. Gala; 1960 pričl. o. Budín (1940–1960 zlúč. o. Malá Budafa a Veľká Budafa do o. Budafalva, 1948 Budín), Čechová (1940 pričl. o. Čentőfa).
1940–1945 Gelle, 1945–1948 Gala, 1948– Holice
---------------
Beketfa: 1773, 1786 Beketfa, 1808, 1863 Beketfalva, Beketfa, 1873–1940 Beketfa
Kostolná Gala: 1773 Egyhazos-Gelle, Egyházos-Gelle, 1786 Egyhás-Gelle, 1808 Egyházas-Gelle, 1863–1920, 1938–1940 Egyházgelle, 1927–1938 Kostolná Gala, Egyház-Gelle
Stará Gala: 1773, 1808 Ó-Gelle, 1786 O-Gelle, 1863–1920, 1938–1940 Ógelle, 1927–1938 Stará Gala, Ó-Gelle
Póšfa: 1773 Póósfa, 1786 Poschfa, 1808, 1863–1907, 1927–1938 Pósfa, 1913, 1938–1940 Csallóközpósfa, 1920 Csallóközpósfa, Pósfa
Budín: 1940–1948 Budafalva, 1948–1960 Budín
Malá Budafa: 1773, 1808 Kis-Budafa, 1786 Kisch-Budafa, 1863–1920, 1938–1940 Kisbudafa, 1927–1938 Malá Budafa, Kis-Budafa
Veľká Budafa: 1773, 1786, 1808, Nagy-Budafa, 1863–1920, 1938–1940 Nagybudafa, 1927–1938 Veľká Budafa, Nagy-Budafa
Čechová: 1773 Cséfa, 1786 Cscheffa, 1808, 1863, 1920 Cséfalva, Cséfa, 1873–1882, 1913, 1938–1948 Cséfalva, 1888–1907, 1927–1938 Cséfa, 1948–1960 Čechová
Čentőfa: 1773, 1808, 1863–1940 Csentőfa, 1786 Cschentőfa
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Blatná na O. (900), kap. Najsv. Troj. (1771), 2. V. a M. Lúč na O. (700), kap. sv. Anny (1884), 3. Beketfa (100), 4. Cechová (300), 5 .Budín (300), 6. Póšfa (400), 7. St. Gala (350), 8. Vieska (650).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1253 sp. - - - - Crachynus farár
1324 - - - - - Ján (Bratislava, 1297) farár
1328 jún 9. - sp. - Michal (Holice, 1328) farár
1358 júl 1. 1370 okt. 16. Michal (Holice, 1358) farár
1412 sp. - - - - Ladislav (Holice, 1412) farár
1510 sp. - - - - Biró, Štefan farár
1510 ? - - - - Lippi, Juraj farár
1530 ? - - - - Köszeghy, Juraj farár
1550 ? - - - - Csepreghi, Jakub farár
1561 sp. - - - - Vavrinec (Holice, 1561) farár
1634 - - - - - Busiakovič, Pavol farár
1647 sp. - - - - Mentsághi Nicolaus farár
1664 máj 10. 1673 - - Horváth-Kissevich, Ján farár
1673 - - 1673 mar. 15. Erős, Michal farár
1673 mar. 10. +1705 - - Vitalis Paulus. farár
1705 - - 1733 feb. 4. Medňanský, Ignác (1664-1740) farár
1733 dec. 3. 1742 júl 5. Mavics, Matej farár
1742 júl 5. 1757 jún 15. Bačák, František farár
1757 jún 17. +1773 okt. 25. Egerszeghy, Ján farár
1773 - - +1816 nov. 28. Arady, František farár
1816 - - +1873 apr. 22. Vodnyánszky Joannes. farár
1873 jún 10. 1906 - - Bartal, Ladislav farár
1906 - - 1945 ? - Miklós Placidus. Emer. administráto, farár
1945 - - - - - Győry, Maximilián Anton farár
1951 - - 1954 - - Lormusz, Ľudovít administrátor
1974 - - 1975 - - Stehlík, Ladislav správca farnosti
1975 - - 1988 - - Moksó, Ján správca farnosti
1988 - - 1995 - - Pati Karol František, OPraem farár