logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Holčíkovce

Titul kostola:
P. M. de Mercede
Iné mená:
Holčíkovce: okres Vranov nad Topľou/Prešovský kraj (Zemplínska stolica) 1966 pričl. o. Veľká Domaša.
1773 Holcsikocz, Holczikowcze, 1786 Holcschikóz, Holzikowze, 1808 Holcsikócz, Holčikowce, 1863–1902 Holcsikóc, 1907–1913 Holcsík, 1920 Holčikovce, 1927– Holčíkovce
Veľká Domaša: 1773 Nagy-Domása, Welka Damassa, 1786 Felschő-Domasscha, 1808 Nagy-Domása, Welká Domássa, 1863–1913 Nagydomása, 1920 Veľká Domáša, 1927–1966 Veľká Domaša
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Ďapalovce (770), k. P. M. Naneb. (1893), 2. Giglovce (290), k. Pov. sv. Kríža (1922), 3. Kelča (640), k. sv. Štefana (1780).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1805 - - 1809 - - Garlay, Ján farár
1809 - - 1825 - - Kanyuscsák, Andrej st farár
1825 - - 1826 - - Demeter, OFM administrátor
1826 - - 1828 - - Halász, Juraj [Ribár] farár
1828 - - 1831 - - Nigredy, František administrátor
1832 - - 1839 - - Máci, Imrich administrátor
1839 - - 1858 - - Jedinák, Ján administrátor
1839 - - 1863 - - Bocko, František excurrendo
1858 - - 1860 - - Rassovszky, Anton [OP] farár inkardinovaný do diecéze
1861 - - 1874 - - Marcinek, Jozef farár
1874 - - 1905 - - Tutkovits, Jozef administrátor
1906 - - 1927 - - Kubík, Jozef (1871-1931) administrátor
1927 - - 1931 - - Deák, Imrich administrátor
1932 - - 1937 - - Kazimír, Alexander administrátor
1938 - - 1952 - - Kováč, Andrej (1910-1973) administrátor
1952 - - 1954 - - Drotár, Anton administrátor
1954 - - 1965 - - Sabol, Ľudovít správca farnosti
1965 - - 1971 - - Galdun, Andrej správca farnosti
1971 - - 2004 - - Mazúr, Ján správca farnosti