logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hokovce

Zriadenie:
starobylá
Titul kostola:
Kostol sv. Petra a Pavla, apoštolov
Iné mená:
Hokovce: okres Levice/Nitriansky kraj (Hontianska stolica)
1773 Egegh, Hockowitz, Hokowce, 1786 Egeg, Hokowecz, 1808 Egeg, Hochowce, 1863–1913, 1938–1945 Egeg, 1920 Hokovce, Hochovce, 1927–1938, 1945–1948 Hokovce, Egeg, 1948– Hokovce
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Slatina (950), k. sv. Jána Nep. (1650), 2. Dudince-Merovce, kap. sv. Jozefa.
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Trnavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Peter (Hokovce, 1332) farár
1630 sp. - - - - Ujváry Andreas. farár
1670 jún 17. - - - Sághy, Albert farár
1689 apr. - 1692 - - Petanek, Ján farár
1692 aug. 19. 1696 sept. 8. Szent-Gotthardy Joannes farár
1696 - - 1697 sp. - Petanek, Ján farár druhýkrát
1725 apr. 8. +1728 sept. 11. Gálik, Michal Jozef farár
1728 sept. - 1733 máj 26. Valkó Joannes, Franciscus. farár
1733 mar. 19. +1754 aug. 14. Gálik, Štefan farár
1754 sept. 3. 1754 sept. 11. Husár, Andrej farár
1754 sept. 22. 1758 - - Bačák, Anton farár
1758 apr. 7. +1780 okt. 21. Frivaldský, Jozef (-1780) farár
1780 nov. 16. 1782 - - Hirt, Matej farár
1782 apr. 22. +1803 mar. 30. Pravotický, Karol farár
1803 apr. 15. +1828 mar. 26. Čizmazia, Ján z Hokoviec farár
1828 - - 1828 - - Čizmazia, Ján (1798-1870) dočasný administrátor
1828 apr. 26. +1851 jún 26. Mechler, Jozef (1800-1851) farár
1851 aug. 21. 1861 jún - Justh, Ľudovít farár
1861 jún - +1877 mar. 24. Ordódy, Augustín farár
1877 mar. - 1877 jún - Perďoch, Ján farár
1877 jún - +1893 mar. 28. Süttö Stephanus. farár
1893 - - 1911 - - Pohl, Ján farár
1911 - - - - - Bányász, Andrej Jonáš administrátor, farár
1926 - - 1927 - - Csányi Martin, ThDr. administrátor
1927 po - 1932 - - Udvardy František farár
1940 - - 1947 - - Balázsy Dezider farár
1962 - - 1962 po - Csányi Martin, ThDr. administrátor okresný dekan
1965 - - 1976 - - Bruckner, Ladislav správca farnosti
1965 - - 1965 po - Šimončík, Ladislav správca farnosti
2008 dec. 1. 2009 jún - Prochác Peter farár