logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hodejov

Zriadenie:
1702
Titul kostola:
Kostol sv. Kataríny
Iné mená:
Hodejov: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská, resp. Gemersko-malohontská stolica)
1959 vyčl. o. Čierny Potok.
1773 Vár-Gede, Hogyejow, 1786 Wár-Gede, Hogyejow, 1808 Vár-Gede, Hodějow, Hodjejow, 1863–1913, 1938–1945 Várgede, 1920 Hodejovo, 1927–1938, 1945–1948 Hodejov, Vár-Gede, 1948– Hodejov
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Blhovce, Čakanpusta (994), k. sv. Márie Magd. (1773), 2. Hodejovec, Gortva, Kyselka (788), k. sv. Martina (1836), 3. Gemerček (209), k. sv. AÍžbety (1888), 4. Konrádovce, Verecke (800), k. P. M. (1939).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská
Pramene:
nem1894

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1332 medzi 1337 - - - Dominik(1332,Hodejov) kňaz
1647 sp. - - - - gerhardmatthias licenciát
1702 sept. 26. 1705 sept. 9. Četneky, Žigmund farár
1705 sept. 20. 1710 dec. 13. Kövesdy, Štefan farár
1717 apr. 20. 1742 - - Adamovič, Adam farár
1742 apr. 20. 1750 apr. 9. Saal, Štefan farár
1750 apr. 9. +1769 jún 1. Pelsőczy, Michal farár
1769 júl 11. 1774 - - Porpáczy, Adam farár
1774 - - - - - Török, Jozef farár
1811 sp - 1812 sp. - Mihályi Ladislaus farár
1821 sp - 1853 sp. - Répássy Franciscus farár
1834 sp - - - - Répássy Franciscus farár
1952 - - 1953 - - Szécsi, Július správca farnosti
1955 - - 1955 - - Hornický, Vendelín Andrej, OFM správca farnosti