logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hnúšťa

Titul kostola:
Pov. sv. Kríža (1802).
Iné mená:
Hnúšťa: okres Rimavská Sobota/Banskobystrický kraj (Gemerská [Gemersko-malohontská] stolica) 1960 zlúč. o. Hnúšťa a Likier do o. Hnúšťa-Likier (1971 Hnúšťa); 1971 pričl. o. Brádno, Hačava, Polom.
1960–1971 Hnúšťa-Likier, 1971– Hnúšťa
Hnúšťa: 1773 Nyustya, Hnuss[t]ia, 1786 Nyuschtya, Hnusstya, 1808 Nyustya, Nussťa, Hňussťa, Hnausstě, 1863–1913 Nyustya, 1920–1960 Hnúšťa
Likier: 1773, 1786, 1863–1913 Likér, 1808 Likér, Likýr, 1920 Likier, Likýr, 1927–1960 Likier
Brádno: 1773, 1786, 1863–1913 Baradna, 1808 Baradna, Bradno, 1920–1971 Brádno
Hačava: 1773, 1863–1902 Hacsava, 1786 Hacschawa, 1808 Hacsava, Hačawa, 1907–1913 Hacsó, 1920–1971 Hačava
Polom: 1773, 1786, 1863–1902 Polom, 1808 Polom, Poloma, 1907–1913 Dombosmező, 1920–1971 Polom
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
1. Klenovec (1.200), 2. Kyjatice-Kadlub (140), 3. Rimavské Brezovo (300).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Rožňavská

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1811 sp - 1812 sp. - Frejftetz Joannes farár
1821 sp - 1823 sp. - Farkas Josephus farár
1825 sp - 1832 sp. - Zisz Ignatius farár
1833 sp - 1844 sp - Bródy Joannes farár
1853 sp - - - - Lihan Josephus farár
1924 - - 1925 - - Filo, Alojz Eduard, 0. Praem správca farnosti
1927 - - 1928 - - Kostecký, Jozef správca farnosti
1944 - - 1968 - - Tokarčík, Štefan farár 1962 dekan, okr. dekan
1968 - - 1970 - - Kojnok, Eduard správca farnosti
1970 - - - - - Štepanovský, Vendelín správca farnosti