logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hertník

Zriadenie:
1804
Titul kostola:
sv. Kataríny (1607)
Iné mená:
Hertník: okres Bardejov/Prešovský kraj (Šarišská stolica)
1773 Hertnek, Hertnecht, 1786 Hertnek, 1808 Hertnek, Hertník, 1863–1913 Hertnek, 1920 Heretník, 1927– Hertník
Filiálky podľa schematizmu z roku 1978:
Bartošovce (720), k. P. M. Narod. (1610).
Diecéza podľa schematizmu z roku 1978: Košická

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1798 - - 1800 - - Ruzsinszky, Adauctus, OFM administrátor
1800 - - 1802 - - Zavatzky, Peter administrátor
1804 - - 1805 - - Harczy, Jozef (1773 - 1843) farár
1805 - - 1807 - - Findoray, Jozef farár
1807 - - 1809 - - Kollárčik, Jozef farár
1809 - - 1813-1819 - - Dubovy, Juraj [OPraem.] administrátor
1813 - - 1825 - - Porubszky, Bonaventúra, OFM administrátor
1826 - - 1827 - - Ružbarský, Ján administrátor
1826 - - 1827 - - Poráts, Ján administrátor
1828 - - 1830 - - Frnka, Ján administrátor
1833 - - 1847 - - Kron[n], Peter administrátor
1848 - - 1863 - - Paulovič, Andrej (1799-1863) administrátor-farár
1863 - - 1873 - - Duchon, Izidor farár
1873 - - 1903 - - Minich, Ján ml administrátor
1904 aug. 23. 1918 - - Prónai, Rudolf [Prónay] administrátor
1918 - - 1923 - - Magyar, Alexej administrátor
1924 - - 10.9.1950 - - Kofrit, Florián administrátor
1956 - - 1962 - - Gavlák, Alojz Ján, SchP správca farnosti
1962 - - 1968 - - Pavlovič, Jozef (1910-1997) správca farnosti
1969 - - 1972 - - Korínek, Vendelín správca farnosti
1972 mar. 15. - - - Fabián, František (1919-1978) administrátor
1978 - - - - - Jura, Andrej správca farnosti
1978 - - 1989 - - Jura, Andrej farár
1989 - - 1999 - - Šalagovič, Peter farár
1999 - - - - - Hanobík, Jozef farár