logo
bannermaria

Historický schematizmus slov. farností


Hernádnémeti(Maďarsko)

Titul kostola:
Titul kostola nezistený
Stručné dejiny:
Hernádnémeti je obec v Maďarsku v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v Miškoveckom okrese.
Má rozlohu 2876 ha a žije tu 3693 obyvateľov (2007).
Pramene:
Hišem

Zobrazenie citátov k farnosti
Zobrazenie farárov, administrátorov a kaplánov

Schematické zobrazenie kňazov pôsobiacich vo farnosti (farári a administrátori):

Od: Do: Meno: Funkcia: Poznámka:
1770 - - 1813 - - Petrik, Matej farár
1813 - - 1842 - - Szitár Takács, Andrej administrátor-farár
1842 - - 1866 - - Derekassy, František administrátor-farár
1866 - - - - - Kákoš, Andrej farár
1902 - - 1908 - - Benkő, Ján (1848-1929) administrátor
1908 - - 1917 - - Benkő, Ján (1848-1929) farár
1918 - - 1923 - - Vida, Ján farár
1923 - - 1943 - - Kallós, Ján farár